Trouvé 384 Résultats pour: saját

 • Õ nem szorul rá, mint a többi fõpap, hogy naponként elõször a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bûneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta. (Zsidóknak írt levél 7, 27)

 • Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. (Zsidóknak írt levél 9, 12)

 • mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektõl Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élõ Istennek szolgáljunk. (Zsidóknak írt levél 9, 14)

 • Ezt az élethez vezetõ új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. (Zsidóknak írt levél 10, 20)

 • Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik tõrbe. (Szent Jakab levele 1, 14)

 • Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd embertársadat, mint saját magadat", helyesen jártok el. (Szent Jakab levele 2, 8)

 • Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bûnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. (Szent Péter I. levele 2, 24)

 • Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki saját dicsõségével és erejével meghívott minket. (Szent Péter II. levele 1, 3)

 • Elõször is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, (Szent Péter II. levele 3, 3)

 • minden olyan levélben, amelyben ezekrõl a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthetõ dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is. (Szent Péter II. levele 3, 16)

 • Ha azt állítjuk, hogy nincs bûnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. (Szent János I. levele 1, 8)

 • saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok; bolygó csillagok, amelyekre az örök sötétség homálya vár. (Szent Júdás levele 1, 13)


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina