1. Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait.

2. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg: hogy hûségesnek bizonyuljanak.

3. A magam részérõl nem törõdöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság mint ítéltek felõlem, hiszen önmagam fölött sem ítélkezem.

4. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bûnösnek, de ez még nem jelent megigazulást. Az Úr mond fölöttem ítéletet.

5. Ne ítélkezzetek hát idõnap elõtt, míg el nem jön az Úr. Õ majd megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentõl.

6. Ezeket, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg: Ne többet annál, ami írva van! Senki se kérkedjék az egyikkel a másik rovására!

7. Ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?

8. Lám, már jóllaktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk is uralomra jutottatok! Bárcsak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk!

9. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványosságul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is.

10. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti erõsek. Titeket megbecsülnek, minket megvetnek.

11. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk.

12. Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük,

13. ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig.

14. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket.

15. Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban.

16. Azért kérlek titeket, legyetek követõim.

17. Elküldtem hozzátok Timóteust, aki kedves, hûséges fiam az Úrban. Õ majd eszetekbe juttatja tanításomat Krisztusban, ahogy azt mindenütt, minden egyházban hirdetem.

18. Némelyek úgy elbizakodtak, mintha nem is készülnék hozzátok.

19. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek hozzátok. Akkor majd meggyõzõdöm a felfuvalkodottaknak nem is a szavairól, hanem az erejérõl.

20. Mert az Isten országa nem szavakon alapszik, hanem erõn.

21. Mit akartok? Vesszõvel menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel?

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina