1. Az Úr így szólt Mózeshez Áron két fiának halála után, akik szabálytalan áldozatot mutattak be az Úrnak.

2. Az Úr ezt közölte Mózessel: "Mondd meg testvérednek, Áronnak, hogy ne akármikor lépjen be a szentélybe a függöny mögé, a kiengesztelõdés táblája elé, amely a szentség ládáján van, mert meghal, amikor megjelenek a felhõben a kiengesztelõdés táblája fölött.

3. A szentélybe így kell belépnie: a bûnért való áldozatra szánt bikával és az égõáldozatra szánt kossal.

4. Öltse magára a megszentelt vászonköntöst, a testét födje vászonnadrág, kösse magára a lenbõl készült övet, s fejét takarja be a vászonkendõvel. Ezeket a megszentelt ruhákat öltse magára, azután hogy vízzel lemosta magát.

5. Izrael fiainak közösségétõl vegyen át két bakot bûnért való áldozatnak, és egy kost égõáldozatnak.

6. Miután feláldozta a bikát saját bûneiért, s elvégezte az engesztelés szertartását magáért és háza népéért,

7. Áron fogja a két bakot, és állítsa az Úr elé, a megnyilatkozás sátorának bejáratához.

8. Vessen sorsot a két bakra, az egyik sorsot az Úrnak szánva, a másikat Azazelnek.

9. Áron áldozza fel azt a bakot, amely a sorsoláskor az Úrnak jutott, és mutassa be bûnért való áldozatul.

10. Azt a bakot, amely a sorsoláskor Azazelnek jutott, állítsa elevenen az Úr elé, majd végezze el rajta az engesztelés szertartását, és tegye ki Azazelnek a pusztába.

11. Áron tehát ajánlja fel áldozatul a bikát a saját bûneiért, azután végezze el az engesztelés szertartását magáért és háza népéért, s úgy áldozza fel a bikát.

12. Tegyen a füstölõbe parazsat, amelyet az Úr elõtt álló oltárról vett, és vegyen illatos tömjént két tele marékkal. Az egészet vigye a függöny mögé,

13. és tegye a tömjént az Úr elõtt a parázsra. Így a tömjén felhõjével beborítja a kiengesztelõdés tábláját, amely a bizonyság ládáján van, s akkor nem hal meg.

14. Vegyen a bika vérébõl, és ujjával hintse meg a kiengesztelõdés táblájának keleti oldalát. A kiengesztelõdés tábláját hétszer hintse meg az ujjával.

15. Azután áldozza fel a nép bûnéért való áldozatra szánt bakot, és a vérét vigye a függöny mögé. Ezzel a vérrel is azt tegye, amit a bika vérével: hintse a kiengesztelõdés táblájára és eléje.

16. Így elvégzi a szentélyen a kiengesztelõdés szertartását Izrael fiainak tisztátalanságáért, engedetlenségéért és minden bûnéért. Így járjon el a megnyilatkozás sátorával, amely velük van tisztátalanságukban.

17. Senki se tartózkodjék a megnyilatkozás sátorában attól kezdve, hogy oda belépett az engesztelés szertartását elvégezni, egészen addig, amíg ki nem jön. Miután befejezte az engesztelést magáért, háza népéért és Izrael egész közösségéért,

18. jöjjön ki, lépjen az Úr elõtt álló oltárhoz, és végezze el az oltáron az engesztelés szertartását. Vegyen a bika vérébõl és a bak vérébõl, kenjen belõle körös-körül az oltár szarvaira.

19. Ebbõl a vérbõl hétszer hintse meg ujjával az oltárt. Így tisztává és szentté teszi, megtisztítja és elkülöníti Izrael fiainak tisztátalanságától.

20. Amikor befejezi a szentélynek, a megnyilatkozás sátorának és az oltárnak a kiengesztelését, hozassa oda a még élõ bakot.

21. Áron tegye mindkét kezét a fejére, és olvassa rá Izrael fiainak minden mulasztását, minden engedetlenségét és minden bûnét. Miután így a bak fejére olvasta õket, vezettesse a pusztába egy emberrel, aki késznek mutatkozik rá,

22. s a bak elviszi minden bûnüket egy kietlen helyre. Azután, hogy Áron kiviteti a bakot a pusztába,

23. lépjen be a megnyilatkozás sátorába, vesse le vászonruháját, amelyet a szentélybe való belépéskor fölvett. Tegye le ott,

24. testét meg mossa le vízzel egy szent helyen, aztán öltse fel újra ruháját, és mutassa be a maga és a népe égõáldozatát. Végezze el az engesztelés szertartását magáért és a népért:

25. a bûnért való áldozat háját égesse el az oltáron.

26. Aki a bakot kivitte Azazelnek, tisztítsa meg a ruháját, és mossa meg a testét vízben, s csak azután térjen vissza a táborba.

27. A bikát és a bakot pedig, amelyet bûnért való áldozatul bemutattak, s amelynek a vérét bevitték a szentélybe, hogy elvégezzék az engesztelés szertartását, vigyék ki a táboron kívülre, és ott égessék el tûzön: a bõrét, a húsát és a beleit.

28. Aki elégeti, utána mossa ki a ruháját, mossa meg a testét vízzel, s csak így térjen vissza a táborba.

29. Ez örök törvény számotokra. A hetedik hónapban, a hónap tizedik napján böjtöljetek, s ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, sem a közületek valók, sem a köztetek élõ idegenek.

30. Ezen a napon végezzék el rajtatok az engesztelés szertartását, hogy megtisztuljatok. Tiszták lesztek az Úr elõtt minden bûnötöktõl.

31. Legyen ez szombati nyugalom számotokra, és böjtöljetek. Örök törvény ez.

32. Az engesztelés szertartását a pap végezze el, akit apja helyett fölkentek és beiktattak a szolgálatba. Öltse magára a vászonruhát, a megszentelt ruhát,

33. végezze el a fölszentelt szentélynek, a megnyilatkozás sátorának és az oltárnak a kiengesztelését. Utána végezze el az engesztelés szertartását a papokon és a nép egész közösségén.

34. Örök törvény legyen ez számotokra. Egy évben egyszer kell elvégezni Izrael fiain az engesztelés szertartását minden bûnükért." Úgy is tettek, ahogy az Úr Mózesnek meghagyta.

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina