1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Mondd meg Áronnak és fiainak: Szentelõdjenek meg Izrael fiainak szent áldozata által, és ne szentségtelenítsék meg szent nevemet; rám való tekintettel tartsák szentnek. Én vagyok az Úr.

3. Ezt mondd nekik: Ha valaki utódaitok közül bármelyik nemzedékben tisztátalan állapotban közeledik a szent áldozatokhoz, amelyet Izrael fiai az Úrnak felajánlanak, az az ember vesszen el színem elõl. Én vagyok az Úr.

4. Ha valaki Áron nemzetségébõl leprában vagy magfolyásban szenved, addig nem ehet a szent adományokból, amíg tiszta nem lesz. Ha pedig megérint olyan egyént, aki holttest érintése miatt tisztátalan, vagy ha magömlése volt,

5. vagy ha csúszómászó állatot érint, amely tisztátalanná teszi, vagy olyan embert, aki által bármilyen módon tisztátalanná válik,

6. aki tehát ilyen dolgokat érint, az estig tisztátalan marad, és nem ehet a szent adományokból, amíg vízzel meg nem mosta a testét.

7. Napszállta után ismét tiszta, és ehet a szent adományokból, mert hisz az õ ételei.

8. Elhullott vagy széttépett állatból nem ehet, nehogy tisztátalanná tegye magát általa. Én vagyok az Úr.

9. Tartsátok meg utasításaimat, és ne kövessetek el bûnt. A szent dolgok meggyalázásával kitennétek magatokat a halálnak. Én, az Úr szentelem meg õket.

10. A világiak közül senki sem ehet a szent dolgokból. A pap zsellére vagy napszámosa sem ehet megszentelt dolgot.

11. De ha a pap pénzen vásárol rabszolgát, az ehet belõle. Éppúgy ehetnek ételébõl a házában született rabszolgák is.

12. Ha a papnak a lánya nem paphoz ment feleségül, nem ehet az áldozati adományokból.

13. De ha a pap lánya özvegy vagy elvált, és nincsenek gyermekei, akkor ha ismét visszatér apja házába, ehet apja ételébõl éppúgy, mint fiatal korában. De kívülálló nem ehet belõle.

14. Ha valaki tévedésbõl megszentelt dolgot eszik, a szent dolgot toldja meg ötödével, és térítse meg a papnak.

15. Ne tegyétek közönségessé Izrael fiainak adományait, amelyeket az Úrnak felajánlanak.

16. Ha ennének belõlük, bûnnel terhelnék magukat, amely visszafizetésre kötelezi õket. Én, az Úr szenteltem meg adományaikat."

17. Az Úr így szólt Mózeshez:

18. "Szólj Áronhoz, a fiaihoz és Izrael egész népéhez és mondd meg nekik: Ha Izrael fiai közül valaki, vagy pedig egy idegen, áldozatot mutat be, akár fogadalmi, akár olyan önkéntes adományt, amelyet az Úrnak be szoktak mutatni égõáldozatul,

19. annak hibátlan hím szarvasmarhának, juhnak vagy kecskének kell lennie, mert csak így lesz kedves.

20. Hibás állatot nem szabad feláldoznotok, mert az nem talál tetszésre.

21. Ha valaki szarvasmarhát vagy juhot fogadalomból vagy önkéntes adományként közösségi áldozatul akar bemutatni, akkor annak hibátlannak kell lennie, hogy tetszésre találjon. Nem szabad, hogy hibája legyen.

22. Vakot, törött lábút, megsebzettet, fekélyest, rühöst, sömöröst nem áldozhattok fel az Úrnak, és nem égethetitek el az oltáron az Úrnak.

23. A túl hosszú vagy túl rövid lábú marhát önkéntes adományként feláldozhatod, de fogadalom teljesítésére nem alkalmas.

24. Szétzúzott, összenyomott, kiszakított vagy kivágott heréjû állatot sem áldozhattok fel az Úrnak. Földeteken ne is tegyétek ilyenné az állatot,

25. és idegenbõl se vásároljátok meg (az ilyet) azért, hogy mint Istennek járó adományt feláldozzátok. Csonkaságuk valóban hiba, azért nem tesznek benneteket kedvessé."

26. Az Úr így szólt Mózeshez:

27. "Az újszülött borjú, bárány vagy kecske hét napig maradjon az anyjával. A nyolcadik naptól kezdve már alkalmas rá, hogy áldozatul bemutassák az Úrnak.

28. De sem szarvasmarhát, sem juhot ne áldozzatok fel a kicsinyével együtt egy napon.

29. Ha hálaáldozatot mutattok be az Úrnak, úgy végezzétek, hogy kedves legyen:

30. még aznap meg kell enni, és semmit sem hagyhattok meg belõle másnap reggelre. Én vagyok az Úr.

31. Tartsátok meg parancsaimat és éljetek szerintük. Én vagyok az Úr.

32. Ne szentségtelenítsétek meg szent nevemet, hogy szentnek bizonyuljak Izrael fiai között, én az Úr, aki benneteket is megszentellek.

33. Én hoztalak ki titeket Egyiptom földjérõl, hogy Istenetek legyek: én vagyok az Úr."

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina