1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: (Az Úr ünnepei, amelyeket szent ünnepi összejövetellel kell megülnötök.) Ezek az én ünnepnapjaim:

3. Hat napig kell dolgozni, a hetedik nap legyen a teljes nyugalom napja, a szent összejövetel napja, akkor semmiféle munkát ne végezzetek. Bárhol laktok is, ez az Úr nyugalmának napja.

4. Ezek az Úr ünnepei, a szent összejövetelek, amelyekre meghatározott idõben el kell hívnotok Izrael fiait.

5. Az elsõ hónap tizennegyedik napján estefelé van az Úr húsvétja,

6. a hónap tizenötödik napján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe az Úr tiszteletére. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.

7. Az elsõ napon tartsatok ünnepi összejövetelt, és ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.

8. Hét napon át mutassatok be áldozatot az Úrnak. A hetedik nap is a szent összejövetel napja, ne végezzetek semmiféle szolgai munkát."

9. Az Úr így szólt Mózeshez:

10. "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Amikor majd eljuttok arra a földre, amelyet adok nektek, s amikor elérkezik az aratás, akkor aratástok elsõ kévéjét vigyétek a papnak.

11. Õ felajánlja az Úrnak a bemutatás szertartásával, hogy kedvessé tegyen titeket. A pap a szombat utáni napon mutassa be az áldozatot,

12. s a bemutatás napján ajánljatok fel az Úrnak égõáldozatul egy egyéves hibátlan bárányt,

13. s hozzá még ételáldozatul két tized efa olajjal elkevert lisztlángot, mint a megbékélés illatában elköltött ételt az Úr számára, italáldozatul pedig egy negyed hin bort.

14. Ne egyetek kenyeret, pörkölt gabonát vagy sült tésztát (belõle), mielõtt ezen a napon elhoznátok adományotokat Isteneteknek. Örök törvény ez utódaitok számára, bárhol laktok is.

15. A szombat utáni naptól, amelyen bemutattátok az áldozati kévéket, számoljatok hét teljes hetet.

16. Számoljatok ötven napot a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassátok be az Úrnak az új kenyér áldozatát.

17. Hozzatok a lakásotokból kenyeret az Úrnak szánt áldozathoz, két új kenyeret, amelyet két tized efa kovászos lisztlángból sütöttek.

18. A kenyéren kívül mutassatok be az Úrnak hét hibátlan egyéves bárányt, egy bikát és két kost égõáldozatul, a hozzátartozó étel- és italáldozattal együtt, mint a megbékélés illatában elköltött eledelt az Úrnak.

19. Mutassatok be egy bakot is bûnért való áldozatul, és két egyéves bárányt közösségi áldozatul.

20. A pap végezze el vele a felajánlás mozdulatát az Úr elõtt éppúgy, mint a kenyér zsengéjével. A két bárány mint az Úrnak adott szent dolog jusson a papnak.

21. Ezen a napon gyûljetek össze, legyen ez szent összejövetel számotokra, és ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. Örök törvény ez utódaitok számára ott, ahol lakni fogtok.

22. Ha elérkezik az aratás országotokban, ne vágd le egészen a földig és ne szedd össze, ami aratáskor ott marad, hanem hagyd ott a szegényeknek és az idegennek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek."

23. Az Úr így szólt Mózeshez:

24. "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: A hetedik hónap elsõ napja legyen pihenõnap számotokra, harsonazengéssel és ünnepi összejövetellel.

25. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, és mutassatok be áldozatot az Úrnak."

26. Az Úr ezt mondta Mózesnek:

27. "Ennek a hónapnak a tizedik napja az engesztelés napja. Tartsatok rajta szent összejövetelt. Böjtöljetek, és mutassatok be áldozatot az Úrnak.

28. Ezen a napon ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, mert ez az engesztelés napja, amelyen elvégzik fölöttetek az engesztelés szertartását az Úr, a ti Istenetek elõtt.

29. Aki nem böjtöl ezen a napon, azt ki kell irtani övéi közül,

30. aki pedig dolgozik, azt én pusztítom ki népébõl.

31. Ne végezzetek semmiféle munkát, ez örök törvény utódaitok számára, bárhol laktok is.

32. Szombati nyugalom legyen ez számotokra. Tartsátok meg a böjtöt, s a hónap kilencedik napjának estéjétõl a következõ estig tartózkodjatok a munkától."

33. Az Úr így szólt Mózeshez:

34. "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján lesz a hét napig tartó sátoros ünnep az Úr számára.

35. Az elsõ nap a szent összejövetel napja, ne végezzetek szolgai munkát.

36. Hét napon át mutassatok be áldozatot az Úrnak. A nyolcadik napon tartsatok szent összejövetelt, és mutassatok be áldozatot az Úrnak. Az összejövetel napján ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.

37. Ezek az Úr ünnepei, amelyeken össze kell hívnotok Izrael fiait. A szent összejövetel alkalmával áldozatot kell bemutatni az Úrnak: égõáldozatot, ételáldozatot, közösségi áldozatot és italáldozatot, mindegyik napnak a saját szertartása szerint,

38. az Úrnak szombatján, az Úrnak hozott ajándékokon, a fogadalmi és önkéntes adományokon kívül.

39. A hetedik hónap tizenötödik napján, amikor már betakarítottátok a föld termését, üljetek hétnapos ünnepet az Úrnak. Az elsõ és a nyolcadik napon legyen teljes nyugalom.

40. Az elsõ napon vigyetek magatokkal szép gyümölcsöket, pálmaágakat, patak menti fûzfaágakat, és vigadjatok hét napig az Úr, a ti Istenetek színe elõtt.

41. Így üljétek meg évenként az Úr ünnepét hét napon át. Örök törvény ez utódaitok számára. A hetedik hónapban tartsátok ezt az ünnepet.

42. Hét napig lakjatok sátorban. Izrael népének minden tagja lakjék sátor alatt;

43. így utódaitok megtudják, hogy sátorban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam õket Egyiptom földjérõl. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek."

44. Mózes leírta Izrael fiai számára az Úr ünnepeit.

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina