1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Vedd magadhoz Áront a fiaival együtt, továbbá a ruhákat, az olajat, a bûnért való áldozati bikát, a két kost és a kosár kovásztalan kenyeret.

3. Azután hívd össze az egész közösséget a megnyilatkozás sátorának bejáratához."

4. Mózes teljesítette az Úr parancsát; a közösség egybegyûlt a megnyilatkozás sátorának bejáratánál,

5. és Mózes így szólt hozzájuk: "Nézzétek, az Úr parancsára ezt kell tennünk."

6. Azután hívta Áront és fiait, és megmosta õket vízzel.

7. Ráadta az inget, átkötötte övvel, ráterítette a köntöst és ráadta az efodot, majd átvetette rajta az efod szalagját, és így megerõsítette rajta,

8. azután ráerõsítette a melltáskát, s beletette az urimot és a tummimot.

9. Fejét befödte turbánnal, s a turbán elejére tûzte az aranylemezt, a szent diadémot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

10. Ezután Mózes vette az olajat, és megkenéssel fölszentelte a hajlékot s mindazt, ami benne volt.

11. Hétszer meghintette az oltárt, megkenéssel fölszentelte az oltárt és fölszerelését, a medencét és talapzatát.

12. Olajat öntött Áron fejére, és a kenettel fölszentelte.

13. Majd Mózes odahívta Áron fiait, rájuk adta az inget, átkötötte az övvel, fejükre tette a turbánt, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

14. Azután odahozatta a bûnért való áldozatra szánt bikát. Áron és fiai kezüket az állat fejére tették,

15. Mózes pedig feláldozta. Ujjával vett a vérbõl és rákente körös-körül az oltár szarvaira, hogy így megtisztítsa a bûntõl. Ezután a vért az oltár lábához öntötte. Így szentelte föl az engesztelés szertartásának elvégzésével.

16. Majd fogta az egész hájat, amely a beleket takarta, a májhoz tartozó zsiradékot, a két vesét a hájjal együtt, s elégette az oltáron.

17. A bika bõrét, húsát és ürülékét a táboron kívül égette el, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

18. Akkor elõhozatta az égõáldozatra szánt kost. Áron fiai a kos fejére tették kezüket,

19. Mózes pedig feláldozta. A vérét ráöntötte körös-körül az oltárra. A

20. kost részekre vágta, s elégette a fejét, a részeket meg a hájat.

21. Vízben megmosta a belsõ részeket és a lábakat, s elégette az oltáron az egész kost. Ez a megbékélés illatának égõáldozata volt, az Úrnak szánt eledel, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

22. Elõhozatta a második kost, a felavató áldozatra szántkost. Áron és fiai a kos fejére tették kezüket,

23. Mózes pedig feláldozta. Vett a vérbõl és rákente Áron jobb fülének lebenyére, jobb kezének hüvelykjére és jobb lábának nagyujjára.

24. Majd odahívta Áron fiait, és kent a vérbõl jobb fülük lebenyére, jobb kezük hüvelykjére és jobb lábuk nagyujjára. A többi vért ráöntötte körös-körül az oltárra.

25. Vette a hájat is: a farkát, a belekhez tartozó egész hájat, a májon levõ hájat, a két vesét a hájjal együtt és a jobb lapockát.

26. A kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr elõtt állt, kivett egy kovásztalan kalácsot, egy olajjal elkészített kalácsot és egy lepényt, s ezeket hozzátette a hájhoz meg a jobb lapockához.

27. Az egészet Áronnak és fiainak kezébe adta, és elvégezte az Úrnak való bemutatás mozdulatát.

28. Újra visszavette kezükbõl, és elégette az oltáron égõáldozatul. Ez volt a beiktatásnak a megbékélés illatával bemutatott áldozata, az Úrnak szánt eledel.

29. Majd vette a szegyet, és elvégezte a bemutatást az Úrnak. Ez a rész a beiktatás áldozatából Mózesnek jutott, ahogy az Úr Mózesnek meghagyta.

30. Ekkor Mózes vette az olajat, s az oltáron levõ vért, s meghintette vele Áront és ruháját, valamint fiait és ruhájukat. Így szentelte föl Áront és ruháját, valamint fiait és ruhájukat.

31. Mózes ezt mondta Áronnak és fiainak: "Fõzzétek meg a húst a megnyilatkozás sátora elõtt. Egyétek meg ott azzal a kenyérrel együtt, amely a beiktatás áldozatához való kosárban van, ahogy erre utasítást is adtam: Áronnak és fiainak kell megenniük.

32. Ami megmarad a húsból és a kenyérbõl, azt égessétek el.

33. Hét napig ne távozzatok a megnyilatkozás sátorának bejáratától, amíg csak be nem fejezõdik beiktatástok ideje, mivel beiktatásotoknak hét napig kell tartania.

34. Az Úr parancsolta, hogy így járjunk el, ahogy ma elvégeztük rajtatok az engesztelés szertartását.

35. Nektek pedig hét napon át, éjjel és nappal a megnyilatkozás sátorának bejáratánál kell maradnotok, hogy az Úr elõírását megtartsátok, nehogy meghaljatok. Ezt a parancsot kaptam."

36. Áron és fiai úgy tettek, ahogy az Úr Mózes közvetítésével intézkedett.

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina