1. Ha látod, hogy testvéred ökre vagy juha elkóborol, ne maradj tétlen, hanem vezesd vissza testvéredhez.

2. Ha testvéred nem lakik a közelben vagy nem ismered, vezesd a magad házába, s maradjon nálad, míg testvéred nem megy keresni. Akkor add neki vissza.

3. Így tégy szamarával, ruhájával és minden elveszett holmival, amit testvéred elhagy s te megtalálsz; ne tagadd meg segítségedet.

4. Ha látod, hogy testvéred szamara vagy ökre összecsuklik az úton, ne maradj tétlen, hanem segíts fölemelni.

5. A nõk ne hordjanak férfiruhát, s a férfiak se nõi ruhát. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében.

6. Ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy madárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, s az anyamadár rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt.

7. Ha a fiókákat ki is szeded, az anyamadarat hagyd elrepülni, hogy jól menjen a sorod és sokáig élj.

8. Amikor új házat építesz, a tetõre csinálj kerítést, különben vérnek bûne száll házadra, ha valaki leesik róla.

9. Szõlõdbe ne ültess kétfélét, különben az egész a szentélyt illeti, az elvetett mag is, a szõlõ termése is.

10. Amikor szántasz, ne fogj össze ökröt szamárral.

11. Ne ölts magadra gyapjúból és lenbõl vegyesen szõtt ruhát.

12. Köntösödnek, amellyel befeded magad, csinálj a négy csücskére bojtokat.

13. Ha valaki feleségül vesz egy nõt, együtt él vele, de aztán megunja,

14. hibákat fog rá és rossz hírbe hozza, mondván: "Elvettem ezt az asszonyt, de mikor magamhoz vettem, nem találtam érintetlennek",

15. a fiatalasszony apja és anyja mutassák be a fiatalasszony érintetlensége jeleit a város kapujánál a város véneinek.

16. A fiatalasszony apja adja elõ a város véneinek: "Feleségül adtam a lányomat ehhez az emberhez.

17. De mert ráunt, hibákat fog rá, azt állítva, hogy nem találtam lányodat érintetlennek. De itt vannak lányom érintetlenségének jelei." Ezzel terítsék a város vénei elé a lepedõt.

18. Aztán a város vénei ragadják meg a házasembert és fenyítsék meg.

19. Ezenkívül rójanak ki rá 100 ezüst sékel büntetést. Ezt a fiatalasszony apjának fizesse, mert rossz hírét költötte egy Izraelbõl való lánynak. S meg kell tartania az asszonyt, nem bocsáthatja el.

20. Ha azonban igaznak bizonyul a dolog, és semmi jelét nem lelik a fiatalasszony érintetlenségének,

21. vezessék a fiatalasszonyt az apai ház kapuja elé, s városának férfiai kövezzék agyon, mivel apja házában erkölcstelenséget ûzve gyalázatos dolgot mûvelt Izraelben. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl!

22. Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten haljanak meg, a férfi is, aki együtt hált az asszonnyal, meg az asszony is. Irtsd ki, ami gonosz, Izraelbõl!

23. Ha egy érintetlen leánnyal, aki el van jegyezve valamely férfival, a városban találkozik egy másik férfi és együtt hál vele,

24. vezessétek mind a kettõjüket a város kapujához és kövezzétek õket agyon: a lányt amiatt, hogy bent a városban nem kiáltott segítségért, a férfit, mivel meggyalázta embertársa feleségét. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl.

25. Ha ellenben a határban találkozik a férfi az eljegyzett lánnyal, s erõszakkal teszi magáévá, úgy hál vele együtt, akkor csak a férfi haljon meg, aki együtt hált vele.

26. A lánnyal ne csinálj semmit, a lányt nem terheli halállal büntetendõ bûn. Ez az eset ahhoz hasonló, amikor valaki megtámadja embertársát és agyonüti.

27. Mivel a határban találkoztak, az eljegyzett lány hiába is kiáltozott volna, nem volt senki, aki segítségére lehetett volna.

28. Ha valaki még el nem jegyzett érintetlen lánnyal találkozik, aztán leteperi és együtt hál vele, úgyhogy tetten érik,

29. akkor ez az ember, aki együtt hált vele, köteles 50 ezüst sékelt fizetni a lány apjának, s el is kell vennie, mivel meggyalázta, és egész életében nem válhat el tõle.

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina