1. A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tõle.

2. A király haragja oroszlán morgása, aki fölingerli, eljátssza életét.

3. A viszályt elkerülni becsületére van az embernek, ahány bolond van, az mind perlekedik.

4. Ha a tél beköszönt, a tohonya nem szánt, aratáskor keres, de nem talál semmit.

5. A férfi szívében mélységek vize a döntés, de az okos ember a felszínre hozza.

6. Szájával sok ember készen áll a segítségre, de hol van az a férfi, akire hagyatkozhatsz?

7. Tisztességben éli életét az igaz, boldogok utána a gyermekei!

8. Amikor a király bírói székén ül, szemével minden gonoszt különválaszt.

9. Ki mondhatja: "Tisztán tartottam szívemet, s ment vagyok a bûntõl"?

10. A kétféle súly és a kétféle mérték, egyaránt utálat tárgya az Úr színe elõtt.

11. Ahogy a gyerek játszik, abból látni lehet, tiszták és igazak lesznek-e a tettei.

12. A fület hallásra, a szemet látásra, mindkettõt az Úr teremtette!

13. Ne szeresd az alvást, nehogy elszegényedj, nyisd ki a szemed és bõven lesz kenyered!

14. "Milyen rossz! Milyen rossz!" - mondja a vevõ, aztán útjára megy és nagyra van vele.

15. Hogyha van is arany és rengeteg korall, a tudós ajak azért becses drágaság.

16. Vedd el a ruháját! Másért kezeskedett, idegenért - végy tõle zálogot!

17. A hazugság kenyere ízlik az embernek, de utána kövekkel telik meg a szája.

18. Tanácsot kérve vesd latra terveidet, okos vezetéssel viselj háborút!

19. A pletykás kiadja a rábízott titkot, ne komázz azzal, aki nem fogja be a száját.

20. Annak, aki elátkozza az apját és az anyját, alkonyatkor kialszik lámpása.

21. Ha kezdetben hajszoltad a vagyont, a végén majd nem lesz rajta áldás.

22. Ne mondd: "Csak a rosszat fizetem vissza!" Hagyatkozz az Úrra, õ majd kártalanít.

23. A kétféle súlymérték iszonyat az Úrnak, elvetésre méltó a hamis mérleg.

24. A férfi lépteit az Úr irányítja - ember hogyan érthetné az útját?

25. Csapda könnyelmûen kimondani, hogy megfogadom, s csak a fogadalom után gondolkodni.

26. A bölcs király kiszórja a bajkeverõket, s hagyja, hogy gaztettük visszahulljon rájuk.

27. Az embernek a lelke az Úr szövétneke, behatol a testnek minden zugába.

28. A jóság és a hûség oltalmazza a királyt, jóságával szilárddá teszi a trónját.

29. Az ifjúnak az erõ a kitüntetése, az öregeknek meg az õsz haj a díszük.

30. Véraláfutások tisztítják a gonoszt, testének kamráit meg a verések.

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina