1. În anul patru sute optzeci după ieşirea fiilor lui Israél din ţara Egiptului, în al patrulea an al domniei lui Solomón peste Israél, în luna Ziv, adică luna a doua, a început construirea casei Domnului.

2. Templul pe care l-a zidit regele Solomón Domnului era lung de şaizeci de cóţi, lat de douăzeci şi înalt de treizeci.

3. Vestibulul dinaintea încăperii templului avea o lungime de douăzeci de cóţi, după lăţimea templului, şi zece cóţi lăţime în faţa templului.

4. A făcut la templu ferestre cu cadre şi zăbrele.

5. A construit lângă zidurile templului anexe de jur împrejur, pe zidurile casei, de jur împrejurul templului şi al [încăperii] Debír, şi a făcut camere laterale de jur împrejur.

6. Lăţimea etajului de jos era de cinci cóţi; lăţimea celui din mijloc, de şase cóţi, iar lăţimea celui de-al treilea, de şapte cóţi. Căci pe partea de dinafară a casei a făcut nişe de jur împrejurul casei, în afară, pentru ca nimic să nu fie prins în zidurile casei.

7. Când s-a zidit casa, s-a construit cu pietre deja cioplite, aşa încât nu s-a auzit nici ciocan, nici secure, nici vreun instrument de fier în casă în timpul construirii ei.

8. Intrarea spre anexă era în partea dreaptă a casei. Pe o scară în formă de spirală se urca la etajul de la mijloc şi de aici, spre al treilea.

9. A construit casa şi a terminat-o. A acoperit casa cu grinzi şi cu scânduri de cedru.

10. A construit etajele împrejurul întregii case de cinci cóţi înălţime şi erau prinse de casă cu lemn de cedru.

11. Cuvântul Domnului a fost către Solomón:

12. „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după hotărârile mele, dacă vei împlini judecăţile mele şi dacă vei păzi legile mele, voi împlini faţă de tine cuvântul pe care l-am spus lui Davíd, tatăl tău.

13. Voi locui în mijlocul fiilor lui Israél şi nu-l voi părăsi pe poporul meu, Israél”.

14. Solomón a construit casa şi a terminat-o.

15. Solomón a acoperit zidurile casei pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la podeaua casei până la acoperiş, le-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru şi a îmbrăcat podeaua casei cu scânduri de chiparos.

16. A îmbrăcat cei douăzeci de cóţi ai părţii celei mai dinăuntru a casei cu scânduri de cedru, atât podeaua, cât şi zidurile, şi a construit pentru ea, înăuntrul [încăperii] Debír, Sfânta Sfintelor.

17. Încăperea, adică templul din faţa sa, era de patruzeci de cóţi.

18. Lemnul de cedru dinăuntrul casei era sculptat cu forme de tărtăcuţă şi flori întredeschise: totul era din cedru, nu se vedea piatra.

19. A pregătit [încăperea] Debír în mijlocul casei, înăuntru, ca să pună acolo arca alianţei Domnului.

20. [Încăperea] Debír avea douăzeci de cóţi lungime, douăzeci de cóţi lăţime şi douăzeci de cóţi înălţime. A îmbrăcat-o cu aur fin şi a acoperit altarul cu cedru.

21. Solomón a îmbrăcat partea dinăuntru a casei cu aur fin şi a întins lanţuri de aur dinaintea [încăperii] Debír şi a îmbrăcat-o cu aur.

22. A îmbrăcat toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea [încăperii] Debír.

23. A făcut în Debír doi heruvimi din lemn de măslin înalţi de zece cóţi.

24. O aripă a heruvimului era de cinci cóţi şi cealaltă aripă a heruvimului era de cinci cóţi: erau zece cóţi de la vârful unei aripi până la vârful celeilalte aripi.

25. Al doilea heruvim era tot de zece cóţi: măsura şi chipul celor doi heruvimi erau identice.

26. Înălţimea primului heruvim era de zece cóţi. Tot aşa era şi cel de-al doilea heruvim.

27. [Solomón] a pus heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse: aripa unuia atingea un zid şi aripa celuilalt atingea celălalt zid; iar aripile lor se atingeau aripă de aripă în mijlocul casei.

28. A acoperit heruvimii cu aur.

29. Pe toate zidurile casei de jur împrejur a făcut imagini sculptate de heruvimi, de palmieri, de flori întredeschise, pe interior şi pe exterior.

30. A acoperit pardoseala casei cu aur, pe interior şi pe exterior.

31. La intrarea în Debír a făcut uşi din lemn de măslin; pragul de sus şi uşorii erau în cinci muchii.

32. Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin. A pus să se facă pe ele sculpturi de heruvimi, de palmieri şi de flori întredeschise şi le-a acoperit cu aur. A întins aurul peste heruvimi şi peste palmieri.

33. Tot aşa a făcut şi la intrarea în templu: uşori din lemn de măslin în patru muchii.

34. Cele două uşi erau din lemn de chiparos: cele două părţi ale unei uşi erau pliante şi cele două părţi ale celeilalte uşi erau pliante.

35. A sculptat heruvimi, palmieri şi flori întredeschise şi le-a acoperit cu aur placat peste sculptură.

36. A construit curtea interioară din trei rânduri de piatră cioplită şi dintr-un rând de grinzi de cedru.

37. În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului;

38. În anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, au terminat casa şi toate părţile ei, după planurile lor. A construit-o în şapte ani.

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina