1. Al lui Davíd. Psalm. Oracolul Domnului către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea până voi pune pe duşmanii tăi scăunel picioarelor tale!”.

2. Domnul va întinde din Sión sceptrul puterii tale: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”.

3. În ziua puterii tale, tu domneşti strălucind de sfinţenie; din sânul aurorei, ca roua te-am născut.

4. Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: „Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchísedec!”.

5. Domnul este la dreapta ta, el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.

6. Va judeca printre neamuri, va umple [totul] de cadavre şi va zdrobi căpetenia unui ţinut mare.

7. Va bea din pârâu pe cale şi de aceea îşi va înălţa capul.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina