1. Aleluia. alef Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima, bet în sfatul celor drepţi, în [mijlocul] comunităţii.

2. ghimel Mari sunt lucrările Domnului, dalet vrednice de luat în seamă de către toţi cei care [îşi găsesc] plăcerea [în ele].

3. he Lucrarea lui este plină de splendoare şi maiestate, waw dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna.

4. zain El a lăsat o amintire a minunilor sale: het Domnul este milostiv şi [plin] de dragoste,

5. tet dă hrană celor ce se tem de el; iod îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.

6. kaf El a arătat poporului său puterea faptelor sale, lamed dându-le lor moştenirea neamurilor.

7. mem Lucrările mâinilor lui sunt adevăr şi judecată, nun toate orânduirile lui sunt neschimbătoare,

8. samec statornicite pentru veci de veci, ain făcute în adevăr şi dreptate.

9. peh El trimite poporului său răscumpărarea, ţade stabileşte pe veci alianţa sa. qof Sfânt şi înfricoşător este numele lui.

10. reş Frica de Domnul este începutul înţelepciunii: sin ea dă pricepere tuturor acelora care o trăiesc. tau Lauda lui rămâne pentru totdeauna.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina