1. (Mc 1,12-13; Lc 4,1-13) Atunci, Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol.

2. După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în cele din urmă i s-a făcut foame.

3. Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini!”.

4. Dar el, răspunzând, i-a zis: „Este scris: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu»”.

5. Atunci diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a aşezat pe coama templului

6. şi i-a spus: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: «Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine şi te vor purta pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră»!”.

7. Isus i-a zis: „Din nou este scris: «Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău»”.

8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărăţiile lumii şi gloria lor

9. şi i-a spus: „Îţi voi da toate acestea dacă vei cădea [înaintea mea] şi mă vei adora”.

10. Atunci Isus i-a spus: „Pleacă, Satană! Căci este scris: «Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora şi numai lui îi vei aduce cult»”.

11. Atunci, diavolul l-a lăsat. Şi iată că se apropiau îngeri şi îi slujeau!

12. (Mc 1,14-15; Lc 4,14-15) Auzind că Ioan a fost dat să fie închis, [Isus] a plecat în Galiléea.

13. Şi, părăsind Nazarétul, a venit să locuiască la Cafárnaum, care este pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulón şi Neftáli,

14. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaía, care zice:

15. „Pământ al lui Zabulón şi pământ al lui Neftáli, pe drumul spre mare, dincolo de Iordán, Galiléea neamurilor!

16. Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină”.

17. De atunci a început Isus să predice şi să spună: „Convertiţi-vă: s-a apropiat împărăţia cerurilor!”.

18. (Mc 1,16-20; Lc 5,1-11) Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi fraţi: pe Símon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând plasa în mare, căci erau pescari,

19. şi le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!”

20. Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat.

21. Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacób, fiul lui Zebedéu, şi pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedéu, tatăl lor, reparându-şi năvoadele şi i-a chemat.

22. Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au urmat.

23. (Lc 6,17-19) El străbătea toată Galiléea, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.

24. Şi s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduşi la el toţi cei care sufereau de diferite boli şi erau apăsaţi de chinuri: posedaţi, lunatici şi paralizaţi, iar el îi vindeca.

25. Îl urmau mulţimi numeroase din Galiléea, din Decápole, din Ierusalím şi Iudéea şi de dincolo de Iordán.

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina