1. Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreæi:

2. "Zašto tvoji uèenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!"

3. On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje?

4. Ta reèe Bog: Poštuj oca i majku! I: Tko prokune oca ili majku, smræu neka se kazni!

5. A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoæ koja te od mene ide neka bude sveti dar,

6. ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.' Tako dokinuste rijeè Božju radi svoje predaje.

7. Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija:

8. Narod me ovaj usnama èasti, a srce mu je daleko od mene.

9. Uzalud me štuju nauèavajuæi nauke - uredbe ljudske."

10. Tada dozove mnoštvo i reèe: "Slušajte i razumijte!

11. Ne oneèišæuje èovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi - to èovjeka oneèišæuje."

12. Tada pristupe k njemu uèenici i kažu mu: "Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su èuli tu rijeè?"

13. On im odgovori: "Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit æe se.

14. Pustite ih! Slijepi su, voðe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica æe u jamu pasti."

15. Petar prihvati i reèe mu: "Protumaèi nam tu prispodobu!"

16. A on reèe: "I vi još uvijek ne razumijete?

17. Ne shvaæate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod.

18. Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to oneèišæuje èovjeka.

19. Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, kraðe, lažna svjedoèanstva, psovke.

20. To oneèišæuje èovjeka; a jesti neopranih ruku ne oneèišæuje èovjeka."

21. Isus zatim ode odande i povuèe se u krajeve tirske i sidonske.

22. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziðe vièuæi: "Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kæi mi je teško opsjednuta!"

23. Ali on joj ne uzvrati ni rijeèi. Pristupe mu na to uèenici te ga moljahu: "Udovolji joj jer vièe za nama."

24. On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova."

25. Ali ona priðe, pokloni mu se nièice i kaže: "Gospodine, pomozi mi!"

26. On odgovori: "Ne prilièi uzeti kruh djeci i baciti ga psiæima."

27. A ona æe: "Da, Gospodine! Ali psiæi jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!"

28. Tada joj Isus reèe: "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj kæi toga èasa.

29. Otišavši odande, doðe Isus do Galilejskog mora, uziðe na goru i sjede ondje.

30. Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izlijeèi.

31. Gledajuæi kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova.

32. A Isus dozva svoje uèenike pa im reèe: "Žao mi je naroda jer su veæ tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neæu da ne klonu putem."

33. Kažu mu uèenici: "Odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo?"

34. A Isus im reèe: "Koliko kruhova imate?" Oni æe: "Sedam, i malo riba."

35. Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji,

36. uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše uèenicima, a uèenici mnoštvu.

37. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košara.

38. A blagovalo je èetiri tisuæe muškaraca, osim žena i djece.

39. Tada otpusti mnoštvo, uðe u laðu i ode u kraj magadanski.





“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina