1. Poslušajte ovo, sveæenici, pazi, dome Izraelov, dome kraljev, de posluhni, jer vaš je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru.

2. Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali æu ih sve kazniti.

3. Poznajem ja Efrajima, Izrael mi nije sakriven: da, Efrajime, bludu si se odao, okaljao si se, Izraele.

4. Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda meðu njima; oni Jahve ne poznaju.

5. Ponos Izraelov svjedoèi protiv njega; svojom krivnjom posrnu Efrajim, posrnut æe i Juda s njim.

6. Iæi æe s ovcama i govedima Jahvu tražiti ali ga naæi neæe - povukao se od njih!

7. Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad; vjetar æe žarki proždrijeti polja njihova.

8. Zasvirajte u rog u Gibeji, u trublju u Rami, uzbunite Bet Aven: za petama su ti, Benjamine!

9. Opustošit æe Efrajima u dan kazne: meðu plemenima Izraelovim objavljujem ono što je sasvim pouzdano.

10. Knezovi judejski postadoše poput onih što razmièu meðe; na njih æu k'o vodu gnjev svoj izliti.

11. Efrajim je tlaèitelj, on pravdu gazi jer mu se svidjelo iæi za ništavilom.

12. A ja æu biti poput moljca Efrajimu, kao gnjilež kuæi Judinoj.

13. Tad je Efrajim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju; i poðe Efrajim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju; al' on vas neæe iscijeliti niti vam ranu vašu zalijeèiti.

14. Jer k'o lav æu biti Efrajimu, kao laviæ domu Judinu; ja, ja æu razderati i otiæi, odnijet æu i nitko neæe spasiti.

15. Poæi æu, vratit æu se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže; kad u nevolji budu, iskat æe me.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina