1. I doðe jedan od sedam anðela što nose sedam èaša i prozbori mi: "Doði pokazat æu ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,

2. s kojom su bludnièili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina."

3. I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.

4. Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna èaša puna gnusobe i neèisti bluda njezina.

5. Na èelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih."

6. I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, èudom se silnim zaèudih.

7. Nato æe mi anðeo: "Što se èudiš? Ja æu ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova."

8. "Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit æe se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.

9. Tu se hoæe mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva:

10. pet ih veæ pade, jedan jest, a jedan još ne doðe: kada doðe, ostati mu je zamalo.

11. I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.

12. Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali æe - samo za jedan sat - primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.

13. Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.

14. Ratovat æe protiv Jaganjca, ali æe ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva."

15. I reèe mi anðeo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.

16. I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni æe zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.

17. Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rijeèi Božje.

18. Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim."

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina