6. Hranu od njih kupujte za novac da imate što jesti; i vodu za piæe kupujte od njih za novac.'

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina