1. Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...

2. Zacijelo ste èuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:

3. objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.

4. Èitajuæi to, možete dokuèiti kako ja shvaæam Kristovo otajstvo,

5. koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:

6. da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obeæanja u Kristu Isusu - po evanðelju,

7. kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošæu snage njegove.

8. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova

9. i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,

10. da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja

11. zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

12. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

13. Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!

14. Zato prigibam koljena pred Ocem,

15. od koga ime svakom oèinstvu na nebu i na zemlji:

16. neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojaèati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg èovjeka

17. da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni

18. mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina

19. te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

20. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može uèiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -

21. Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovjeènoga! Amen.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina