pronađen 518 Rezultati za: Despre

 • El i-a spus: „Iată că îţi fac şi această favoare de a nu distruge cetatea despre care ai vorbit. (Cartea Genezei 19, 21)

 • Abrahám zicea despre Sára, soţia sa: „Este sora mea!”. Abimélec, regele din Gherár, a trimis şi a luat-o pe Sára. (Cartea Genezei 20, 2)

 • Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, i-am zis ei: «Fă-mi această [faptă] de îndurare: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine: ‹Este fratele meu›!»”. (Cartea Genezei 20, 13)

 • Abrahám l-a ascultat pe Efrón. Abrahám i-a cântărit lui Efrón argintul despre care vorbise în [auzul] urechilor fiilor lui Het: patru sute de sícli din argint, după greutatea care trece printre negustori. (Cartea Genezei 23, 16)

 • În acea zi au venit servitorii lui Isáac şi i-au povestit despre fântâna pe care o săpaseră şi i-au zis: „Am găsit apă!”. (Cartea Genezei 26, 32)

 • Când a auzit Lában vestea despre Iacób, fiul surorii sale, a alergat să-l întâmpine, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a făcut să vină în casa lui. Şi [Iacób] i-a povestit lui Lában toate aceste lucruri. (Cartea Genezei 29, 13)

 • Acestea sunt generațiile lui Iacób. Iosíf, când avea şaptesprezece ani, era păstor împreună cu fraţii lui la turmă; fiind el tânăr, era cu fiii Bílhăi şi cu fiii Zílpei, soţiile tatălui său. Iosíf venea la tatăl lor cu ceea ce se vorbea rău despre părinții lor. (Cartea Genezei 37, 2)

 • Faraón i-a zis lui Iosíf: „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l interpreteze; şi am auzit zicându-se despre tine că, dacă auzi un vis, poţi să-l interpretezi”. (Cartea Genezei 41, 15)

 • Ei au răspuns: „Omul acela ne-a întrebat insistent despre noi şi familia noastră şi a zis: «Tatăl vostru mai este în viaţă? Mai aveţi vreun frate?». Şi noi am răspuns la întrebările acestea. Puteam noi, oare, să ştim că el ne va zice: «Aduceţi-l pe fratele vostru!»?”. (Cartea Genezei 43, 7)

 • Iosíf a ridicat ochii şi l-a văzut pe Beniamín, fratele său, fiul mamei sale, şi a zis: „Acesta este fratele vostru cel tânăr, despre care mi-aţi vorbit?”. Şi a adăugat: „Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule!”. (Cartea Genezei 43, 29)

 • Cât despre popor, l-a făcut să treacă în cetăţi, de la o margine la alta a hotarelor Egiptului. (Cartea Genezei 47, 21)

 • Faraón va zice despre fiii lui Israél: «S-au rătăcit prin ţară; i-a închis pustiul». (Cartea Exodului 14, 3)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina