pronađen 2607 Rezultati za: Dumnezeu

 • „Eu sunt alfa şi omega – spune Domnul Dumnezeu – cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 8)

 • Eu, Ioan, fratele vostru şi părtaş cu voi la strâmtorarea, la împărăţia şi la statornicia în Isus, mă aflam pe insula numită Pátmos din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturisirii lui Isus. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 9)

 • Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor! Celui care învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 7)

 • Iar îngerului Bisericii din Tiatíra scrie-i: aşa spune Fiul lui Dumnezeu, cel care are ochii ca flacăra focului şi picioarele, asemenea bronzului strălucitor: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 18)

 • Iar îngerului Bisericii din Sárdes scrie-i: aşa spune cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Cunosc faptele tale. Ai un nume că eşti viu, dar tu eşti mort. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 1)

 • Iar îngerului Bisericii din Laodicéea scrie-i: aşa spune cel care este Amin, martorul credincios şi vrednic de crezare, începutul creaţiei lui Dumnezeu: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 3, 14)

 • Iar din tron ieşeau fulgere, glasuri şi tunete; şapte făclii de foc ardeau în faţa tronului: acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 5)

 • Şi am văzut stând [în picioare], la mijloc, între tron şi cele patru fiinţe şi între bătrâni, un Miel ca înjunghiat, având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 6)

 • şi cântau un cântec nou, spunând: „Vrednic eşti tu să primeşti cartea şi să desfaci sigiliile sale, pentru că ai fost înjunghiat şi ai cumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău [oameni] din toate triburile, limbile, popoarele şi neamurile (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 9)

 • Când a desfăcut cel de-al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor care au fost înjunghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care o dăduseră, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 9)

 • Şi toţi îngerii stăteau [în picioare] în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 11)

 • De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 15)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina