pronađen 3195 Rezultati za: Iar

 • După ce i-a dat naştere lui Enóh, Iaréd a mai trăit opt sute de ani. Şi i s-au născut fii şi fiice. (Cartea Genezei 5, 19)

 • Toate zilele lui Iaréd au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit. (Cartea Genezei 5, 20)

 • Domnul a zis: „Duhul meu nu va rămâne pe vecie în om. El nu este decât carne, iar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. (Cartea Genezei 6, 3)

 • Uriaşii erau pe pământ în zilele acelea, chiar şi după ce au venit fiii lui Dumnezeu la fiicele oamenilor şi le-au născut [copii]. Aceştia sunt vitejii din vechime, oameni renumiţi. (Cartea Genezei 6, 4)

 • În toate zilele până când va dăinui pământul, semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor înceta”. (Cartea Genezei 8, 22)

 • Tot ce se mişcă şi are viaţă va fi pentru hrana voastră; vi le dau pe toate cum v-am dat şi iarba verde. (Cartea Genezei 9, 3)

 • Iar voi, fiţi rodnici şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe tot pământul şi stăpâniţi-l!”. (Cartea Genezei 9, 7)

 • Lui Éber i s-au născut doi fii: numele primului era Péleg, căci în zilele lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctán. (Cartea Genezei 10, 25)

 • Au zis unul către altul: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc!”. Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de mortar. (Cartea Genezei 11, 3)

 • Abrám şi Nahór şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Abrám era Sarái, iar numele soţiei lui Nahór era Mílca, fiica lui Harán, tatăl Mílcăi şi al Iscăi. (Cartea Genezei 11, 29)

 • Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema îi voi blestema. Şi prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. (Cartea Genezei 12, 3)

 • Când te vor vedea egipténii, vor zice: «Aceasta este soţia lui!». Pe mine mă vor ucide, iar pe tine te vor lăsa să trăiești. (Cartea Genezei 12, 12)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina