pronađen 57 Rezultati za: lupte

 • Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat casa lui Iúda şi a lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám. (Cartea a doua a Cronicilor 11, 1)

 • Când l-au văzut căpeteniile carelor pe Iosafát, au zis: „Cu siguranţă, acesta este regele lui Israél”. S-au întors spre el ca să lupte, dar Iosafát a strigat. Domnul l-a ajutat şi Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. (Cartea a doua a Cronicilor 18, 31)

 • Ezechía a văzut că Senaheríb a venit cu intenţia să lupte împotriva Ierusalímului. (Cartea a doua a Cronicilor 32, 2)

 • Dar Iosía nu s-a întors dinaintea lui, ci a căutat să lupte împotriva lui, fără să asculte de cuvintele lui Néco, care erau de la Dumnezeu, şi a venit să lupte în Valea Meghído. (Cartea a doua a Cronicilor 35, 22)

 • (1a) În anul al doilea al regelui Artaxérxes cel Mare, în prima [zi] a [lunii] Nisán, a avut un vis Mardohéu, [fiul] lui Iaír, [fiul] lui Şiméi, [fiul] lui Chiş, din tribul lui Beniamín. (1b) Era un iudeu care locuia în cetatea Súsa, om de seamă, care slujea la curtea regelui. (1c) Era dintre captivii pe care îi deportase Nabucodonosór, regele Babilónului, din Ierusalím odată cu Iehonía, regele din Iúda.(1d) Iar visul era acesta: se făcea că erau strigăte, zgomot, tunete şi cutremur, tulburare pe pământ. (1e) Şi, iată, doi balauri mari s-au ridicat să vină să lupte unul cu celălalt scoţând un strigăt puternic! (1f) La strigătul lor, toate popoarele s-au ridicat să lupte împotriva poporului celor drepţi. (1g) Iată, zi de întuneric şi de benză, oprimare şi strâmtorare, chin şi tulburare mare erau pe pământ! (1h) S-a tulburat tot poporul cel drept şi s-a temut de toate aceste rele. S-a ridicat ca să lupte strigând către Domnul.(1i) La strigătul lor, s-a făcut ca dintr-un izvor mic un fluviu mare. Şi era multă apă. (1k) [S-a făcut lumină] şi s-a ridicat soarele, iar cei umili i-au devorat pe cei puternici.(1l) Trezindu-ze, Mardohéu, care avusese acest vis şi văzuse ceea ce Dumnezeu voia să facă, păstra în inimă şi voia să îl înţeleagă în orice fel până la venirea nopţii.(1m) Mardohéu a stat liniştit la curte împreună cu Gabatá şi Tára, cei doi eunuci ai regelui care păzeau curtea. (1n) El a auzit planurile şi le-a cercetat cu grijă; a aflat că se pregăteau să pună mâinile pe Artaxérxes, regele, şi i-a făcut cunoscut regelui despre aceste lucruri. (1o) Regele i-a cercetat pe amândoi şi, după ce au mărturisit, au fost duşi [să fie pedepsiţi]. (1p) Regele a scris aceste lucruri spre amintire; a scris şi Mardohéu despre aceste evenimente. (1r) Regele i-a poruncit lui Mardohéu să-i slujească la curte şi i-a dat daruri pentru aceste lucruri. (1s) Dar Amán Bugáios, [fiul] lui Amadátes, era puternic înaintea regelui. El căuta să le facă rău lui Mardohéu şi poporului său pentru cei doi eunuci ai regelui. (Cartea Estérei 1, 1)

 • Apolóniu a adunat neamuri şi o armată mare din Samaría ca să lupte împotriva lui Israél. (Cartea întâi a Macabéilor 3, 10)

 • În anul următor, a adunat şaizeci de mii de bărbaţi aleşi şi cinci mii de călăreţi ca să lupte împotriva lor. (Cartea întâi a Macabéilor 4, 28)

 • Atunci, Iúda le-a poruncit bărbaţilor să lupte împotriva celor care erau în fortăreaţă până când va fi purificat cele sfinte. (Cartea întâi a Macabéilor 4, 41)

 • Când au auzit Iúda şi poporul aceste cuvinte, s-au reunit într-o mare adunare ca să hotărască ce să facă pentru fraţii lor care erau în suferinţă şi împotriva cărora se duceau lupte. (Cartea întâi a Macabéilor 5, 16)

 • Au tocmit arabi ca să-i ajute şi şi-au aşezat tabăra de cealaltă parte a torentului, gata să vină şi să lupte împotriva ta”. Şi Iúda a mers în întâmpinarea lor. (Cartea întâi a Macabéilor 5, 39)

 • Nicanór şi-a dat seama că planul i-a fost descoperit şi a ieşit în întâmpinarea lui Iúda ca să lupte la Cafarsaláma. (Cartea întâi a Macabéilor 7, 31)

 • În acele zile, Ionatán i-a adunat pe cei din Iudéea ca să lupte împotriva fortăreţei din Ierusalím. Şi a purtat multe bătălii împotriva ei. (Cartea întâi a Macabéilor 11, 20)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina