pronađen 497 Rezultati za: orice

 • Voi trece astăzi prin toată turma ta să pun deoparte din ea orice oaie brumărie şi bălţată şi toate oile negre [între miei] şi caprele bălţate şi brumării. Asta va fi plata mea. (Cartea Genezei 30, 32)

 • voi să răspundeţi: «Servitorii tăi au crescut vite din tinereţea noastră până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri». În felul acesta veţi locui în ţinutul Goşén”. De altfel, orice păstor de la turmă este un lucru abominábil pentru egipténi. (Cartea Genezei 46, 34)

 • îngerul care m-a răscumpărat de orice rău, să binecuvânteze copiii! Să fie chemat în ei numele meu şi numele părinţilor mei Abrahám şi Isáac şi să crească din ei mult pe pământ!”. (Cartea Genezei 48, 16)

 • Atunci, Faraón a poruncit întregului său popor, zicând: ,,Orice băiat care se va naşte să fie aruncat în Fluviu, iar toate fetele să fie lăsate să trăiască”. (Cartea Exodului 1, 22)

 • va muri orice întâi-născut din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraón, care şade pe tronul său, până la întâiul născut al servitoarei de la râşniţă şi până la orice întâi-născut al animalelor. (Cartea Exodului 11, 5)

 • Orice sclav cumpărat cu bani îl vei tăia împrejur şi apoi va putea să mănânce din el. (Cartea Exodului 12, 44)

 • „Sfinţeşte-mi orice întâi născut care deschide pântecele dintre fiii lui Israél, atât dintre oameni, cât şi dintre animale: acesta este al meu”. (Cartea Exodului 13, 2)

 • să sfinţeşti pentru Domnul pe tot cel ce deschide pântecele şi pe orice întâi-născut din animalele tale: cei de parte bărbătească vor fi ai Domnului. (Cartea Exodului 13, 12)

 • Şi pe orice întâi născut al măgăriţei îl vei răscumpăra cu un miel; iar dacă nu-l vei răscumpăra, îi vei frânge gâtul. Şi pe orice întâi-născut din om dintre fiii tăi îl vei răscumpăra. (Cartea Exodului 13, 13)

 • şi, pentru că Faraón se încăpăţâna să nu ne lase să plecăm, Domnul i-a ucis pe toţi întâii-născuţi din ţara Egiptului, de la întâii-născuţi ai oamenilor până la întâii-născuţi ai animalelor. De aceea eu jertfesc Domnului orice întâi-născut de parte bărbătească şi-l răscumpăr pe orice întâi-născut dintre fiii mei». (Cartea Exodului 13, 15)

 • Vei face pentru mine un altar de pământ şi vei aduce pe el arderile de tot ale tale şi jertfele de comuniune, oile tale şi boii tăi. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta. (Cartea Exodului 20, 24)

 • Dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal ca să-l păzească şi acesta moare, este vătămat sau este pierdut fără ca cineva să vadă, (Cartea Exodului 22, 9)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina