pronađen 46 Rezultati za: Betlejem

 • A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. (Księga Rodzaju 35, 19)

 • Ja bowiem, gdy wracałem z Paddan-Aram, utraciłem Rachelę w Kanaanie, w drodze, kiedy pozostawała mi jeszcze pewna przestrzeń, aby dojść do Efrata, i musiałem ją pochować tam, w drodze do Efrata, czyli Betlejem. (Księga Rodzaju 48, 7)

 • Chalchul, Bet-Sur, Gedor, (9a) Maarat, Bet-Anot, Eltekon: sześć miast z przyległymi wioskami. (9b) " Tekoa, Efrata czyli Betlejem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Manocho: jedenaście miast z przyległymi wioskami. " (Księga Jozuego 15, 58)

 • Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami. (Księga Jozuego 19, 15)

 • Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem. (Księga Sedziów 12, 8)

 • Następnie Ibsan umarł i pochowano go w Betlejem. (Księga Sedziów 12, 10)

 • Był pewien młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia (Judy). Był on lewitą i mieszkał tam jako przybysz. (Księga Sedziów 17, 7)

 • Człowiek ten opuścił miasto Betlejem w Judzie, aby zamieszkać jako przybysz tam, gdzie mu się przytrafi. Podróżując doszedł aż do góry Efraima, do domu Miki. (Księga Sedziów 17, 8)

 • Wtedy Mika rzekł do niego: Skąd przychodzisz? Odpowiedział mu: Jestem lewitą z Betlejem judzkiego i szukam miejsca, aby zamieszkać. (Księga Sedziów 17, 9)

 • W owych dniach - nie było wówczas króla w Izraelu - pewien mąż, lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę kobietę z Betlejem judzkiego. (Księga Sedziów 19, 1)

 • Żona go zdradziła i udała się do domu swego ojca w Betlejem judzkim. Tam przebywała przez cztery miesiące. (Księga Sedziów 19, 2)

 • Ten odparł: Wracamy z Betlejem judzkiego w strony góry Efraima, skąd pochodzę. Odwiedziłem Betlejem judzkie, a teraz wracam do domu i nie mam nikogo, kto by mnie przyjął pod dach. (Księga Sedziów 19, 18)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina