pronađen 188 Rezultati za: Ciało

 • będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. (Księga Rodzaju 17, 11)

 • Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. (Księga Rodzaju 17, 23)

 • Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka, (Księga Rodzaju 17, 24)

 • a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego napletka. (Księga Rodzaju 17, 25)

 • Za trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało. (Księga Rodzaju 40, 19)

 • Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was. (Księga Wyjścia 30, 32)

 • Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. (Księga Kapłańska 6, 3)

 • i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego - cały stał się biały, a więc jest czysty. (Księga Kapłańska 13, 13)

 • Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość. (Księga Kapłańska 15, 3)

 • Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty. (Księga Kapłańska 15, 13)

 • Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. (Księga Kapłańska 15, 16)

 • Ubierze się w tunikę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą - to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. (Księga Kapłańska 16, 4)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina