pronađen 115 Rezultati za: Josip

 • Kad se glad proširi po svoj zemlji, Josip rastvori skladišta te je Egipæane opskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka i u zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 56)

 • Josip je bio namjesnik u zemlji; on je dijelio žito svemu svijetu. Doðu tako i Josipova braæa i poklone mu se licem do zemlje. (Knjiga Postanka 42, 6)

 • Josip prepozna braæu èim ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i oštro im govorio. Zapita ih: "Odakle dolazite?" Odgovore: "Iz zemlje kanaanske došli smo da kupimo hrane." (Knjiga Postanka 42, 7)

 • Iako je Josip prepoznao svoju braæu, oni njega nisu prepoznali. (Knjiga Postanka 42, 8)

 • Josip se sjeti snova što ih je o njima sanjao. I reèe im: "Vi ste uhode! Došli ste da izvidite slaba mjesta ove zemlje." (Knjiga Postanka 42, 9)

 • No Josip im dobaci: "Onako kako sam vam veæ rekao: vi ste uhode! (Knjiga Postanka 42, 14)

 • Treæi im dan reèe Josip: "Izvršite to, i ostat æete na životu, jer sam ja èovjek bogobojazan. (Knjiga Postanka 42, 18)

 • Nisu znali da ih Josip razumije, jer su se s njim razgovarali preko tumaèa. (Knjiga Postanka 42, 23)

 • Potom Josip zapovjedi da im vreæe napune žitom; da svakome njegov novac metnu u vreæu i da im daju poputninu. Tako im uèine. (Knjiga Postanka 42, 25)

 • Kad Josip ugleda s njima Benjamina, reèe upravitelju svoga kuæanstva: "Odvedi ljude u kuæu, zakolji jedno živinèe i pripremi, jer æe ovi ljudi blagovati sa mnom o podne!" (Knjiga Postanka 43, 16)

 • Èovjek uèini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. (Knjiga Postanka 43, 17)

 • Kad je Josip došao u kuæu, dadu mu darove koje su sa sobom donijeli i do zemlje mu se poklone. (Knjiga Postanka 43, 26)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina