pronađen 2559 Rezultati za: Ste

 • Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 21)

 • I reèe Bog: "Neka zemlja izvede živa biæa, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 24)

 • I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 25)

 • Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: 'Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!'" (Knjiga Postanka 3, 3)

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)

 • Od èistih životinja i od životinja koje nisu èiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, (Knjiga Postanka 7, 8)

 • A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji. (Knjiga Postanka 7, 10)

 • oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja, (Knjiga Postanka 7, 14)

 • Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. (Knjiga Postanka 10, 10)

 • pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. (Knjiga Postanka 10, 14)

 • Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeèi iste. (Knjiga Postanka 11, 1)

 • Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratiæa Lota, svu imovinu što su je namakli i svu èeljad koju su stekli u Haranu te svi poðu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, (Knjiga Postanka 12, 5)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina