pronađen 127 Rezultati za: Éjjel

 • Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esõt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színérõl minden lényt, amit alkottam." (Teremtés könyve 7, 4)

 • Az esõ negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. (Teremtés könyve 7, 12)

 • Másnap az idõsebb azt mondta a fiatalabbnak: "Nézd, a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen." (Teremtés könyve 19, 34)

 • Isten azonban éjjel eljött Abimelekhez álmában, s ezt mondta neki: "Meg kell halnod az asszony miatt, akit elhoztál, mert õ feleség." (Teremtés könyve 20, 3)

 • "Nem elég neked - válaszolta -, hogy a férjemet elvetted, még a fiam mandragóráját is el akarod venni?" Ráchel így felelt: "No, akkor az éjjel aludjon a fiad mandragórájáért veled." (Teremtés könyve 30, 15)

 • De Isten megjelent éjjel Lábánnak, az arámnak álmában és ezt mondta: "Óvakodj attól, hogy szólj valamit Jákobnak!" (Teremtés könyve 31, 24)

 • Széttépettet nem vittem hozzád: én magam kipótoltam. Ha valamit nappal vagy éjjel elloptak, azt rajtam követelted. (Teremtés könyve 31, 39)

 • Magam is így voltam: nappal a hõség kínzott, éjjel a fagy, s az álom elkerülte szememet. (Teremtés könyve 31, 40)

 • Ha nem lett volna velem atyám Istene, Ábrahám Istene, Izsák rokonsága, bizonyára üres kézzel engedtél volna el. De Isten látta nyomorúságomat és kezem fáradozását, s az elmúlt éjjel döntött." (Teremtés könyve 31, 42)

 • Jákob a hegyen áldozatot mutatott be, és meghívta rokonait lakomára. Azok elköltötték a lakomát és éjjel a hegyen maradtak. (Teremtés könyve 31, 54)

 • Egyszer mindkettõnek ugyanazon az éjjel álma volt, olyan álma, amelyiknek mindkettõjük számára különös jelentõsége volt: az egyiptomi király fõpohárnoka és fõsütõmestere számára, akik börtönben ültek. (Teremtés könyve 40, 5)

 • Mózes kinyújtotta botját Egyiptom fölé, erre az Úr egész nap és egész éjjel tartó keleti szelet támasztott a vidék felett. Reggelre a keleti szél elhozta a sáskákat. (Kivonulás könyve 10, 13)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina