pronađen 108 Rezultati za: Ellenem

 • Ekkor Isten így szólt hozzá álmában: "Én is tudom, hogy szíved egyszerûségében tetted. Magam õriztelek meg attól, hogy vétkezz ellenem. Ezért nem engedtem meg, hogy hozzányúlj. (Teremtés könyve 20, 6)

 • Jákob így szólt Simeonhoz és Lévihez: "Szerencsétlenségbe sodortok azzal, hogy gyûlöletessé tesztek az ország lakói, a kánaániták és a periziták elõtt. Nekem csak kevés emberem van. Ha összefognak ellenem, legyõznek, és elpusztítanak családommal együtt." (Teremtés könyve 34, 30)

 • Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van: életben tartson egy nagy népet. (Teremtés könyve 50, 20)

 • Nem maradhatnak földeden, nehogy ellenem bûnre kísértsenek. Ha isteneiknek szolgálnál, azzal saját vesztedet okoznád." (Kivonulás könyve 23, 33)

 • Az Úr így felelt Mózesnek: "Csak azt törlöm ki könyvembõl, aki vétkezett ellenem. (Kivonulás könyve 32, 33)

 • Ha ellenem szegültök és nem hallgattok rám, akkor ezeket a csapásokat meghétszerezem rajtatok bûneitek miatt. (Leviták könyve 26, 21)

 • S ha még ez sem használ nektek, és még mindig ellenem szegültök, (Leviták könyve 26, 23)

 • Ha még ennek ellenére sem hallgattok rám és ellenem szegültök, (Leviták könyve 26, 27)

 • Akkor majd megvallják bûnüket és atyáik bûnét, amelyet ellenem elkövettek, s amellyel ellenem szegültek. (Leviták könyve 26, 40)

 • "Meddig zúgolódik még ellenem ez a mihaszna közösség? Hallottam, amint Izrael fiai zúgolódtak ellenem. (Számok könyve 14, 27)

 • Testeteket elnyeli a puszta, akiket számba vettetek húsz évtõl fölfelé, mivel zúgolódtatok ellenem. (Számok könyve 14, 29)

 • Én, az Úr beszéltem. Ezt teszem ezzel az elvetemült közösséggel, amely összecsõdült ellenem: Ebben a pusztában kell megérniük életük végét, és itt kell meghalniuk!" (Számok könyve 14, 35)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina