pronađen 14 Rezultati za: Jiszreel

 • Jiszreel, Jokdeam, Zanuach, (Józsue könyve 15, 56)

 • József fiai így feleltek: "A hegy nem elég nekünk, azonkívül a síkságon lakó kánaániaknak vasszekereik vannak, s így a Bet-Seanban és a hozzá tartozó helységekben, valamint a Jiszreel síkságán élõknek is." (Józsue könyve 17, 16)

 • Midián, Amalek és kelet fiai mind összegyûltek. Átkeltek a Jordánon, és Jiszreel síkságán ütöttek tábort. (Bírák könyve 6, 33)

 • A filiszteusok összes csapatukat Afeknál gyûjtötték egybe, Izrael fiai meg Jiszreel közelében táboroztak. (Sámuel I. könyve 29, 1)

 • Így Dávid kora reggel elindult embereivel, és visszatért a filiszteusok országába, a filiszteusok meg Jiszréel felé vonultak. (Sámuel I. könyve 29, 11)

 • és megtette Gileád, valamint az aseriták, Jiszreel, Efraim, Benjamin és egész Izrael királyává. (Sámuel II. könyve 2, 9)

 • [Izebelre pedig ezt mondja az Úr: A kutyák falják fel Izebelt Jiszreel mezején.] (Királyok I. könyve 21, 23)

 • Izebelt meg felfalják a kutyák Jiszreel határában, s ne temesse el senki!" Ezzel kinyitotta az ajtót és elmenekült. (Királyok II. könyve 9, 10)

 • Az õr, aki Jiszreel tornyán állt, látta Jehu csapatát, amint közeledett és jelentette: "Csapatot látok!" Jorám megparancsolta: "Hívj egy lovast és küldd eléjük. Kérdezze meg: Rendben van (minden)?" (Királyok II. könyve 9, 17)

 • Visszatértek ezért és jelentették. Azt felelte: "Ez az Úr szava, amelyet a tisbei Illés által hallott: Jiszreel mezején a kutyák falják fel Izebel testét, (Királyok II. könyve 9, 36)

 • Ezek: Abi-Etam, Jiszreel, Jisma és Jidbas, nõvérük neve Haclelponi. (Krónikák I. könyve 4, 3)

 • Ekkor azt mondta az Úr: "Nevezd el Jiszreelnek, mert rövidesen megtorlom Jiszreel vérét Jehu házán, és megszüntetem Izrael házának királyságát. (Ozeás könyve 1, 4)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina