pronađen 311 Rezultati za: Krisztus

 • Sokakból gonosz lélek ment ki, így kiáltozva: "Te az Isten Fia vagy!" De õ rájuk szólt, s nem engedte szóhoz jutni õket, mert hisz tudták, hogy õ a Krisztus. (Lukács evangéliuma 4, 41)

 • Most õ kérdezte tõlük: "Miért mondják, hogy Krisztus Dávid fia? (Lukács evangéliuma 20, 41)

 • Az egyik fölfeszített gonosztevõ káromolta: "Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is." (Lukács evangéliuma 23, 39)

 • Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. (János evangéliuma 1, 17)

 • elõrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. (Apostolok Cselekedetei 2, 31)

 • "Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bûnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (Apostolok Cselekedetei 2, 38)

 • Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!" (Apostolok Cselekedetei 3, 6)

 • Továbbra is mindennap tanítottak a templomban és a házakban, hirdették, hogy Jézus a Krisztus. (Apostolok Cselekedetei 5, 42)

 • De amikor hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevérõl beszélt nekik, megkeresztelkedtek, férfiak és nõk egyaránt. (Apostolok Cselekedetei 8, 12)

 • Péter megszólította: "Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít. Kelj fel és vesd be ágyadat!" Az nyomban fel is kelt. (Apostolok Cselekedetei 9, 34)

 • A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Õ mindenki Ura. (Apostolok Cselekedetei 10, 36)

 • Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg õket. Õt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. (Apostolok Cselekedetei 10, 48)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina