pronađen 34 Rezultati za: Mélyébõl

 • Ott majd újra keresed az Urat, a te Istenedet, és meg is találod, ha szíved s lelked mélyébõl vágyódsz utána. (Második Törvénykönyv 4, 29)

 • Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyébõl, minden erõddel! (Második Törvénykönyv 6, 5)

 • S most, Izrael, mit kíván tõled az Úr, a te Istened? Csak azt, hogy Uradat, Istenedet féld, az Õ útjain járj, szeresd, és az Úrnak, a te Istenednek szíved, lelked mélyébõl szolgálj, (Második Törvénykönyv 10, 12)

 • Ha engedelmeskedtek parancsaimnak, amelyeket ma adok nektek, s szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, és szívetek, lelketek mélyébõl szolgáltok neki, (Második Törvénykönyv 11, 13)

 • ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó szavára. Mert az Úr, a te Istened próbára fog tenni, hogy megtudja: csakugyan szívetek, lelketek mélyébõl szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. (Második Törvénykönyv 13, 4)

 • Az Úr, a te Istened a mai napon megparancsolja neked, hogy tartsd meg ezeket a parancsokat és törvényeket. Kövesd hát õket lelkiismeretesen, szíved, lelked mélyébõl. (Második Törvénykönyv 26, 16)

 • s gyermekeiddel együtt szíved, lelked mélyébõl megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, s hallgatsz mindenben a szavára, ahogy ma megparancsoltam neked, (Második Törvénykönyv 30, 2)

 • Az Úr, a te Istened körülmetéli a te és utódaid szívét, hogy az Urat, a te Istenedet szíved, lelked mélyébõl szeresd és élj. (Második Törvénykönyv 30, 6)

 • ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened szavának , és megtartod az ebben a törvénykönyvben foglalt parancsokat és törvényeket, ha szíved, lelked mélyébõl megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. (Második Törvénykönyv 30, 10)

 • Csak nagyon vigyázzatok, hogy azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeket Mózes, az Úr szolgája adott nektek, megtartsátok: szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, járjatok az õ útjain, tartsátok meg a parancsait, ragaszkodjatok hozzá, s szolgáljatok neki szívetek, lelketek mélyébõl." (Józsue könyve 22, 5)

 • Nézzétek, én ma minden ember útjára lépek. Ismerjétek el szívetek, lelketek mélyébõl, hogy azokból az ígéretekbõl, amelyeket az Úr, a ti Istenetek tett nektek, egy sem hiúsult meg, minden beteljesedett értetek. Nem hiúsult meg egyetlen egy sem. (Józsue könyve 23, 14)

 • Akkor Sámuel Izrael egész háza elõtt kijelentette: "Ha szívetek mélyébõl az Úrhoz akartok térni, távolítsátok el az idegen isteneket és az Asztartéket körötökbõl, szívetek ragaszkodjék az Úrhoz és ne szolgáljatok másnak, csak neki. Akkor kiszabadít benneteket a filiszteusok kezébõl." (Sámuel I. könyve 7, 3)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina