pronađen 125 Rezultati za: Tart

 • megkérdezte a szolgát: "Ki az a férfi ott, aki a mezõn felénk tart?" "Õ a mi urunk" - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát. (Teremtés könyve 24, 65)

 • Én majd gondoskodom itt ellátásodról, mert az ínség még öt évig tart. Nem fogsz elszegényedni sem te, sem házad és semmi, ami a tied. (Teremtés könyve 45, 11)

 • Mózes a tábor kapujához lépett és ezt kiáltotta: "Aki az Úrral tart, jöjjön hozzám!" A leviták mind odagyûltek hozzá. (Kivonulás könyve 32, 26)

 • Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönülve, tartózkodjék a táboron kívül. (Leviták könyve 13, 46)

 • Ez az a törvény, amelyet Mózes Izrael fiai elé tárt. (Második Törvénykönyv 4, 44)

 • Az Úr minden betegséget távol tart tõled, s nem sújt azokkal a szörnyû egyiptomi csapásokkal, amelyeket ismersz, hanem gyûlölõidet sújtja velük. (Második Törvénykönyv 7, 15)

 • Ezzel fizettek az Úrnak, Te ostoba és balga nép? Hát nem atyád és teremtõd? Hûséges Isten, ment minden álnokságtól, Létet adott neked és életben tart! (Második Törvénykönyv 32, 6)

 • Aki ellene lázad, azt az Úr eltiporja, a Mindenható megremegteti az eget. Az Úr ítéletet tart a föld határai fölött, hatalmat ad királyának, s fölemeli fölkentje fejét." (Sámuel I. könyve 2, 10)

 • "Igen - felelték nekik -, erre van, elõttetek. Épp most érkezett meg a városba, mert ma nagy áldozati lakomát tart a nép a magaslaton. (Sámuel I. könyve 9, 12)

 • Elment a királyhoz, és így szólt hozzá: "Szolgád birkanyírást tart. Kísérje el a király udvari embereivel szolgáját!" (Sámuel II. könyve 13, 24)

 • Rajtaütök, amikor fáradt, s a keze erõtlen, és rémületbe ejtem. Erre az egész nép, amely vele tart, elmenekül. Akkor a királyra támadok, (Sámuel II. könyve 17, 2)

 • Joáb egyik embere Amaza mellett maradt és kihirdette: "Aki Joábot kedveli, s aki Dáviddal tart, az kövesse Joábot!" (Sámuel II. könyve 20, 11)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina