pronađen 2330 Rezultati za: amikor

 • A nap éppen megjelent a föld felett, amikor Lót megérkezett Coárba. (Teremtés könyve 19, 23)

 • Így emlékezett meg Ábrahám Istene Lótról, amikor elpusztította a síkság városait és kimentette õt a pusztulásból, midõn elpusztította a városokat, amelyekben Lót lakott. (Teremtés könyve 19, 29)

 • Amikor Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját és közölte velük az egész eseményt. Az emberek nagyon megijedtek. (Teremtés könyve 20, 8)

 • Amikor Isten atyám házától távolra vezetett, ezt mondtam neki: tedd meg nekem a szívességet, s mondd rólam mindenütt, ahová megyünk: hogy ez a bátyám." (Teremtés könyve 20, 13)

 • Ábrahám százesztendõs volt, amikor fia, Izsák megszületett. (Teremtés könyve 21, 5)

 • Amikor a víz kifogyott a tömlõbõl, a gyermeket ledobta egy bokor alá. (Teremtés könyve 21, 15)

 • Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égõáldozatul a fia helyett. (Teremtés könyve 22, 13)

 • A tevéket letelepítette egy kútnál a városon kívül. Estefelé volt, az az idõ, amikor az asszonyok kijönnek vízért. (Teremtés könyve 24, 11)

 • Amikor ugyanis látta az orrkarikát és nõvére karján a csatokat, s hallotta nõvérének, Rebekkának szavait: "Így beszélt hozzám az az ember...", elindult az emberhez, aki még a tevék mellett állt a kútnál, (Teremtés könyve 24, 30)

 • Amikor én így válaszoltam uramnak: De hátha nem jön velem a lány, (Teremtés könyve 24, 39)

 • Még be sem fejeztem, amikor kijött Rebekka, korsóval a vállán. Lement a forráshoz és merített. Akkor megszólítottam: Engedd, hadd igyam. (Teremtés könyve 24, 45)

 • Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nõvérét feleségül vette. (Teremtés könyve 25, 20)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina