pronađen 938 Rezultati za: amit

 • A férfiak azonban féltek, mivel József házába vezették õket. Így gondolkoztak: "Bizonyára a pénz miatt visznek oda, amit elõzõ alkalommal a zsákunkban találtunk. El akarnak fogni, hogy szamarainkkal együtt rabszolgává tegyenek bennünket." (Teremtés könyve 43, 18)

 • Amikor József belépett a házba, átadták neki az ajándékot, amit hoztak és földig hajoltak elõtte. (Teremtés könyve 43, 26)

 • Azokból a fogásokból tétetett eléjük, amelyek elõtte voltak. Az a rész, amit Benjamin elé tettek, ötször akkora volt, mint a többieké. Együtt ittak vele és vígan voltak. (Teremtés könyve 43, 34)

 • Íme, mi visszahoztuk neked Kánaán földjérõl, amit zsákunkban felül találtunk. Hogyan loptunk volna ezüstöt vagy aranyat urad házából? (Teremtés könyve 44, 8)

 • Tehát vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok, azután sietve hozzátok ide atyámat!" (Teremtés könyve 45, 13)

 • Mikor azonban mindent elbeszéltek, amit József mondott és látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy õt elvitesse, akkor ismét élet szállt atyjukba. (Teremtés könyve 45, 27)

 • Magukkal vitték nyájaikat és vagyonukat is, amit Kánaán földjén szereztek. Így értek Egyiptomba: Jákob és vele együtt egész nemzetsége. (Teremtés könyve 46, 6)

 • Csak a papok földjét nem szerezte meg, mivel a papok állandó jövedelmet kaptak a fáraótól, s állandó jövedelmükbõl éltek, amit a fáraó utalt ki nekik. Ezért nem kellett földjüket eladniuk. (Teremtés könyve 47, 22)

 • Neked adok egy részt, testvéreiden felül, amit az amoritáktól karddal és íjjal szereztem meg." (Teremtés könyve 48, 22)

 • Ez Izrael tizenkét törzse, ez, amit atyjuk mondott nekik, amikor megáldotta õket. Mindegyikre a megfelelõ áldást adta. (Teremtés könyve 49, 28)

 • József testvérei atyjuk halála után féltek, és így szóltak: "Mi lesz, ha József ellenségesen viselkedik velünk szemben és megtorolja mind a rosszat, amit tettünk vele?" (Teremtés könyve 50, 15)

 • hogy mondjátok Józsefnek: bocsásd meg testvéreid vétkét és bûnét, a rosszat, amit veled tettek. Tehát bocsásd meg atyád Istene szolgáinak vétkét." József sírt az üzenet hallatára. (Teremtés könyve 50, 17)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina