pronađen 43 Rezultati za: elpusztul

 • A fáraó szolgái így szóltak: "Meddig lesz még romlásunkra ez az ember? Bocsásd el azokat az embereket, hogy áldozatot mutassanak be Jahvénak, az Istenüknek. Nem látod, hogy Egyiptom elpusztul?" (Kivonulás könyve 10, 7)

 • Ha valakinek a szarvasmarhája egy másiknak a marháját ökleli fel úgy, hogy az elpusztul, az életben maradt állatot adják el, s az árát osszák el maguk között. Az elpusztult állatot is osszák el maguk között. (Kivonulás könyve 21, 35)

 • Ha valaki megõrzésre átad egy szamarat, szarvasmarhát, juhot vagy egyéb állatot, s az elpusztul, kárt szenved, vagy ellopják úgy, hogy senki sem látja, (Kivonulás könyve 22, 9)

 • Ha azonban kölcsönkérte a másiktól, és eltörik valamelyik tagja vagy elpusztul, akkor, ha a tulajdonos nem volt jelen, teljes kártérítésre van kötelezve. (Kivonulás könyve 22, 13)

 • és költözz velük Médiába, mert hiszek az Isten szavának, annak, amit Náhum Ninivérõl mondott. Minden beteljesedik és megvalósul, amit Izrael prófétái Asszíriáról és Ninivérõl jövendöltek, akiket Isten küldött, nem hiúsul meg egyetlen szavuk sem. Minden megtörténik majd a maga idejében. Akkor majd nagyobb biztonságban lesz az ember Médiában, mint Asszíriában és Babilóniában. Mert tudom és hiszem, hogy amit Isten mond, az mind bekövetkezik és megtörténik, és abból, amit jövendöl, nem hiúsul meg egyetlen szó sem. Testvéreinket, akik Izrael földjén élnek, számba veszik és elhurcolják messze szép hazájuktól. Izrael egész földje elpusztul, Szamaria és Jeruzsálem pusztasággá lesz, az Isten háza is elhagyatott lesz és üszkös (egy ideig). (Tóbiás könyve 14, 4)

 • De a férfi meghal és földre dõl. Elpusztul az ember. S mi lesz a sorsa? (Jób könyve 14, 10)

 • És a bõröm alatt elpusztul a húsom, csontjaim csupaszok, mint valami fogak. (Jób könyve 19, 20)

 • Már ifjúkorukban elpusztul a lelkük, szégyenletes módon végzõdik életük. (Jób könyve 36, 14)

 • Mert az Úr az igazságosságot szereti és nem hagyja el soha szentjeit. Az álnokok örökre megsemmisülnek, a gonoszok nemzetsége elpusztul. (Zsoltárok könyve 37, 28)

 • Aki megveti a tanítást, az elpusztul, a parancs tisztelõje sértetlen marad. (Példabeszédek könyve 13, 13)

 • Elpusztul a tanú, ha hazugságot vall, de amit a fültanú mond, az maradandó. (Példabeszédek könyve 21, 28)

 • A házasságtörõk gyermekei azonban nem boldogulnak, és a bûnös ágy ivadéka elpusztul. (Bölcsesség könyve 3, 16)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina