pronađen 491 Rezultati za: lett

 • Az egy év elmúltával, a következõ esztendõben újra eljöttek hozzá és mondták: "Uram, nem titkolhatjuk el elõtted, hogy a pénzünk elfogyott és állatállományunk is a tied lett, urunk. (Teremtés könyve 47, 18)

 • József megvásárolta az egyiptomiak minden szántóföldjét a fáraó számára. Az egyiptomiak ugyanis eladták minden földjüket, mivel az éhínség súlyosan rájuk nehezedett. Így az egész ország a fáraó birtoka lett. (Teremtés könyve 47, 20)

 • József Egyiptomban maradt: õ és atyja házanépe. József 110 esztendõs lett. (Teremtés könyve 50, 22)

 • Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjén át vezette õket, jóllehet az lett volna a rövidebb. Isten arra gondolt, hogy a nép megbánhatja, ha háborút kell kezdenie, és visszatér Egyiptomba. (Kivonulás könyve 13, 17)

 • Nem mondtuk neked már Egyiptomban is, hagyj minket békében, hadd szolgáljunk az egyiptomiaknak? Valóban jobb lett volna az egyiptomiaknak szolgálni, mint itt a pusztában meghalni." (Kivonulás könyve 14, 12)

 • Az Úr az erõsségem és menedékem, õ lett a szabadítóm. Õ az én Istenem, õt dicsõítem. Õ az atyáim Istene, õt magasztalom. (Kivonulás könyve 15, 2)

 • De nem hallgattak Mózesre, és egyesek mégis eltették másnapra. Ez azonban tele lett féreggel és bûzlött, ezért Mózes megharagudott rájuk. (Kivonulás könyve 16, 20)

 • a másiknak a neve Eliezer volt, "mivel - úgymond - atyám Istene lett a segítségem. Õ mentett meg a fáraó kardjától." (Kivonulás könyve 18, 4)

 • Így követelõztek: készíts nekünk egy istent, hogy elõttünk járjon, mivel az a Mózes, aki kihozott bennünket Egyiptomból - nem tudjuk mi lett vele. (Kivonulás könyve 32, 23)

 • Én erre megkérdeztem õket: kinek van közületek aranya? Õk idehozták nekem, én a tûzbe vetettem, s ez a borjú lett belõle." (Kivonulás könyve 32, 24)

 • A jubileumi évben a vevõ köteles lemondani róla, mivel olyan dolog lett, amelyet az Úrnak szenteltek, olyan, mint az átok-esküvel szentté tett szántóföld, s a papság tulajdonába megy át. (Leviták könyve 27, 21)

 • Bileám ezt felelte a szamárnak: "Mert csúfot ûztél belõlem. Csak lett volna kardom, meg is öltelek volna!" (Számok könyve 22, 29)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina