pronađen 15 Rezultati za: tekintetben

 • Dávid ezt a feleletet adta a papnak: "Egészen biztos! Az asszonyok el voltak tõlünk tiltva, mint mindig, amikor kivonulunk, így tiszták az embereim. Ez ugyan csak közönséges út, de azért ma is biztosan tiszták ebben a tekintetben." (Sámuel I. könyve 21, 6)

 • Igen, házam szilárdan áll az Úr elõtt, hisz örök szövetséget kötött velem - minden tekintetben rendben és biztonságban van. Vagy nem õ sarjasztotta ki üdvösségemet és jólétemet? (Sámuel II. könyve 23, 5)

 • Csak legyen az Úr elnézõ szolgád iránt: ha uram Rimmon templomába megy, hogy ott imádkozzék, az én karomra támaszkodik, s én is leborulok Rimmon templomában, amikor õ leborul. E tekintetben legyen az Úr elnézõ szolgád iránt!" (Királyok II. könyve 5, 18)

 • Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, s a gyengéknek támaszukra lenni, Urunk Jézus szavaira emlékezve: Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apostolok Cselekedetei 20, 35)

 • Minden tekintetben sok. Elõször is, az Isten rájuk bízta tanítását. (Rómaiaknak írt levél 3, 2)

 • A versenyzõk valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Õk hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 25)

 • Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek. (Korintusiaknak írt II. levél 7, 16)

 • Mégis elküldtem a testvéreket, hogy a dicséret, amelyben benneteket részesítettem, e tekintetben alaptalannak ne bizonyuljon, hanem amint mondtam, készen álljatok. (Korintusiaknak írt II. levél 9, 3)

 • Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bõven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bõven ellátva készen legyetek minden jótettre. (Korintusiaknak írt II. levél 9, 8)

 • Mert ha az ékesszóláshoz nem értek is, a tudásom megvan. Ezt különben minden tekintetben igazoltuk is elõttetek. (Korintusiaknak írt II. levél 11, 6)

 • ne okozzanak kárt, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hûséget, hogy minden tekintetben díszére váljanak üdvözítõ Istenünk tanításának. (Titusznak írt levél 2, 10)

 • Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hûséges fõpap legyen, és kiengesztelje a nép bûneit. (Zsidóknak írt levél 2, 17)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina