pronađen 305 Rezultati za: pojat

 • Ladanin pojat olivat Jehiel, päämies, Seetam ja Jooel, kaikkiaan kolme. (1. Aikakirja 23, 8)

 • Siimein pojat olivat Selomit, Hasiel ja Haaran, kaikkiaan kolme. Nämä olivat Ladanin perhekuntien päämiehet. (1. Aikakirja 23, 9)

 • Ja Siimein pojat olivat Jahat, Siina, Jeus ja Beria. Nämä olivat Siimein pojat, kaikkiaan neljä. (1. Aikakirja 23, 10)

 • Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel, kaikkiaan neljä. (1. Aikakirja 23, 12)

 • Amramin pojat olivat Aaron ja Mooses. Mutta Aaron poikinensa erotettiin olemaan ikuisesti pyhitetty, korkeasti-pyhä, ikuisesti suitsuttamaan Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan hänen nimessään. (1. Aikakirja 23, 13)

 • Jumalan miehen Mooseksen pojat luettiin Leevin sukukuntaan kuuluviksi. (1. Aikakirja 23, 14)

 • Mooseksen pojat olivat Geersom ja Elieser. (1. Aikakirja 23, 15)

 • Hebronin pojat olivat Jeria, päämies, Amarja toinen, Jahasiel kolmas ja Jekamam neljäs. (1. Aikakirja 23, 19)

 • Ussielin pojat olivat Miika, päämies, ja Jissia toinen. (1. Aikakirja 23, 20)

 • Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Mahlin pojat olivat Eleasar ja Kiis. (1. Aikakirja 23, 21)

 • Kun Eleasar kuoli, ei häneltä jäänyt poikia, vaan ainoastaan tyttäriä, jotka heidän serkkunsa, Kiisin pojat, ottivat vaimoiksensa. (1. Aikakirja 23, 22)

 • Muusin pojat olivat Mahli, Eeder ja Jeremot, kaikkiaan kolme. (1. Aikakirja 23, 23)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina