1. Tírusz királya, Hiram embereket küldött Dávidhoz cédrusfával, továbbá kõmûveseket és ácsokat, hogy építsenek neki házat.

2. Ebbõl Dávid megtudta, hogy az Úr megerõsítette Izrael fölötti uralmában, és királyságát felmagasztalta népe, Izrael miatt.

3. Dávid Jeruzsálemben további asszonyokat vett feleségül, és fiakat meg lányokat nemzett.

4. Ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sobab, Nátán, Salamon,

5. Jibchar, Elisua, Elpelet,

6. Nogach, Nefeg, Jafija,

7. Elisama, Baeljada és Elifelet.

8. Amikor a filiszteusok megtudták, hogy Dávidot fölkenték egész Izrael királyává, a filiszteusok mind felvonultak, hogy hatalmukba kerítsék. Dávid tudomást szerzett róla és kivonult eléjük.

9. A filiszteusok megérkeztek, és Refaim síkságán táboroztak le.

10. Dávid megkérdezte az Istent, ilyenképpen: "Hadba szálljak a filiszteusok ellen? Kezembe adod õket?" Az Úr azt felelte: "Vonulj ki, kezedbe adom õket."

11. Erre Baal-Peracimba vonultak, és itt Dávid legyõzte õket. Dávid így szólt: "Az Isten általam áttört ellenségeimen, ahogy a víz áttör a gáton." Ezért hívják ezt a helyet Baal-Peracimnak.

12. Itt cserbenhagyták õket bálványaik, s Dávid megparancsolta, hogy vessék a tûzbe õket.

13. A filiszteusok még egyszer összegyûltek a síkságon,

14. és Dávid újra megkérdezte az Istent. Az Isten azt felelte: "Ne támadd meg õket, hanem kerülj mögéjük bizonyos távolságra, kerítsd be õket, és ronts nekik a bozót felõl.

15. Amikor lépések zaját hallod a bozót koronáján, akkor ütközz meg, mert az Isten elõtted vonul, hogy legyõzze a filiszteusok táborát."

16. Dávid Isten parancsa szerint járt el, és legyõzte a filiszteusok táborát Gibeontól Gezerig.

17. Így Dávid híre az egész vidéken elterjedt, és az Úr félelmessé tette minden nép elõtt.

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina