1. Áron fiainak is megvolt a beosztásuk. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár.

2. Nadab és Abihu atyjuk szeme láttára haltak meg, nekik nem voltak fiaik. Ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot.

3. Dávid Eleazár fiai közül Cádokkal és Itamár fiai közül Achimelekkel együtt hivataluknak megfelelõen osztotta be õket szolgálatukba.

4. Eleazár fiai között több volt a családfõ, mint Itamár fiai között, ezért Eleazár fiainak családfõibõl tizenhat osztályt csináltak, Itamár fiainak családfõibõl pedig nyolcat.

5. De ezeket is, azokat is sorshúzás útján osztották be, hiszen fölszentelt tisztségviselõkrõl, Istennek a hivatalnokairól volt szó mind Eleazár, mind Itamár fiai esetében.

6. Az egyik levita, Semaja, Netánael fia, az írnok írta össze õket a királynak, a fõembereknek, Cádoknak, Achimeleknek, Ebjatár fiának, továbbá a papok és leviták családfõinek jelenlétében. Felváltva húztak sorsot Eleazár fiainak minden családjára.

7. Az elsõ sorsvetés Jehojaribra esett, a második Jedajára,

8. a harmadik Harimra, a negyedik Szeorimra,

9. az ötödik Malkijára, a hatodik Mijaminra,

10. a hetedik Hakkocra, a nyolcadik Abijára,

11. a kilencedik Jesuára, a tizedik Sechanjára,

12. a tizenegyedik Eliasibra, a tizenkettedik Jakimra,

13. a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Isbaalra,

14. a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immerre,

15. a tizenhetedik Hezirre, a tizennyolcadik Happiceszre,

16. a tizenkilencedik Petachjára, a huszadik Jecheszkelre,

17. a huszonegyedik Jakinra, a huszonkettedik Gamulra,

18. a huszonharmadik Delajahura, a huszonnegyedik Maaszjahura.

19. Ezek a hivatali osztályaik a szolgálat szerint, ahogy kötelesek belépni az Úr házába az atyjuktól, Árontól kapott utasításnak megfelelõen, amelyet neki Izrael Istene, az Úr adott.

20. Lévi többi fiai közül: Amram fiai közül Subael, Subael fiai közül Jechdajahu:

21. Rechabjahutól, Rechabjahu fiai közül Iszchija, az elsõ;

22. a jicchariták közül Selomot, Selomot fiai közül Jachat;

23. Hebron fiai közül Jerija, az elsõ, Amarjahu a második, Jachaziel, a harmadik, Jekameám, a negyedik.

24. Uriel fia: Micha. Micha fiai közül: Samir,

25. Micha testvére, Jiszchija. Jiszchija fiai közül Zecharjahu.

26. Merári fiai: Machli és Musi. Fiának, Jaazijahunak a fiai:

27. Merári fiának, Jaazijahunak a fiai: Sochám, Zachur és Ibri.

28. Machlitól: Eleazár, akinek nem voltak fiai.

29. Kistõl Kis fia: Jerachmeel.

30. Musi fiai: Machli, Eder és Jerimot. Ezek a leviták fiai családjaik szerint.

31. Õk is, miként testvéreik, Áron fiai, Dávid királynak, Cádoknak és Achimeleknek, a papok és leviták családfõinek a jelenlétében vetettek sorsot: a jelentõsebb családok is, egyszerûbb testvéreik is.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina