1. Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hûtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérûn.

2. Szérû, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja õket.

3. Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni, Asszíriában esznek majd tisztátalan étket.

4. Nem áldoznak többé bort az Úrnak, nem mutatják be neki áldozataikat. Kenyerük olyan lesz, mint a gyászolók kenyere, tisztátalanná válnak, akik esznek belõle. Kenyerük csak õket táplálja, az Úr házába nem vihetik be.

5. Mit tesztek majd az ünnepnapon, az Úr ünnepének napján?

6. Lám, már útnak indultak a pusztulás elõl. Egyiptom gyûjti egybe, Memfisz temeti el õket. Ezüstkincseiket a csalán örökli, sátraikat belepi a tövis.

7. Elérkeznek a megtorlás napjai, elérkeznek a visszafizetés napjai! Izrael így válaszol: "Bolond a próféta, eszét vesztette a lélek embere!" Igen, mert sok a bûnöd, s nagy a gyûlölködés.

8. Efraim a próféta sátrát kémleli, tõrt vetnek neki minden útján, gyûlölködés lakik Istenének házában.

9. Teljesen megromlottak, mint Gibea napjaiban: az Úr megemlékezik gonoszságukról, megtorolja bûneiket.

10. Mint szõlõfürtöt a pusztában, olyannak találtam Izraelt, atyáitokat meg olyannak láttam, mint az elsõ füge a fán; de õk Baal-Peorba érkezve gyalázatra adták magukat; utálatra méltók lettek, mint az, amit szerettek.

11. Mint a madár, elszáll Efraim dicsõsége; nem lesz többé születés, terhesség, foganás.

12. Ha nevelnek is fiakat, elveszem tõlük meglett koruk elõtt. Ó, jaj lesz nekik, ha elhagyom õket!

13. Efraim, úgy látom, mint a mezõn ültetett fát; Efraim megölni viszi majd a gyermekeit.

14. Adj nekik, Uram! Mit adsz nekik? Adj nekik meddõ méhet és kiapadt emlõket!

15. Minden gonoszságuk elõtûnt Gilgálban - ott gyûlöltem meg õket. Gonosz tetteik miatt kiûzöm õket házamból. Nem szeretem többé õket. Lázadó minden fejedelmük.

16. Lesújtják Efraimot, gyökerei kiszáradnak, nem terem gyümölcsöt. Ha születik is gyermekük, halállal sújtom méhük gyümölcsét.

17. Elveti õket az én Istenem, mert nem hallgattak rá; tévelyegni fognak a nemzetek között.

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina