1. (Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés!

2. Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyûjti.

3. Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

4. A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja.

5. Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetetlen.

6. Az Úr fölemeli a megalázottakat, de a gonoszokat földre tiporja.

7. Énekeljetek az Úrnak és adjatok neki hálát! Játsszatok hárfán Istenünknek,

8. aki az eget felhõvel borítja, és esõt juttat a földnek! A hegyeken füvet sarjaszt, és növényeket az emberek javára.

9. Ellátja táplálékkal az állatokat, a rikácsoló hollófiakat.

10. Nem a ló erejében telik öröme, nem leli tetszését a harcos izmaiban.

11. Azok tetszenek az Úrnak, akik félik õt, akik bíznak jóságában és kegyelmében.

12. Jeruzsálem, áldd az Urat, Sion, magasztald a te Istenedet!

13. Kapuid zárait megerõsítette, s megáldotta benned fiaidat.

14. Határaidat békében elrendezte, s a búza javával táplált téged.

15. Ítéletet küld a földre, szava gyorsan odaér.

16. Havat ad, mintha gyapjú hullna, a deret úgy hinti, mint a hamut.

17. A jégesõt úgy szórja, mint a morzsát, s faggyal dermeszti meg a vizeket.

18. Szava elhangzik, és olvadni kezd, feltámad a szél, és folynak a vizek.

19. Szavát kihirdette Jákobnak, igazságát és törvényét Izraelnek.

20. Egyetlen néppel sem tett így, senki másnak nem hirdette ki törvényeit.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina