1. (Dávid zsoltára.) Hozzád emelem lelkemet, Uram,

2. Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam.

3. Hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak. Azok szégyenülnek meg, akik a hûséget könnyen megszegik.

4. Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!

5. Vezess igazságod szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden idõben benned bizakodom!

6. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról, és kegyelmedrõl, mely kezdet óta vezet!

7. Ne idézd fel többé ifjúságom bûneit és tévedéseit, jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal!

8. Megbocsát az Úr és hûséges, megmutatja az utat a bûnösnek.

9. Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire.

10. Az Úr minden útja kegyelem és hûség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét.

11. Nevedért, Uram, bocsásd meg bûnömet, mert súlyos!

12. Ki az az ember, aki féli az Urat? Annak megmutatja, mely utat válassza.

13. Lelke biztonságban élhet, gyermekei birtokolják a földet.

14. Az Úr titka azoké, akik félik õt, nekik nyilvánítja ki szövetségét.

15. Szemem azért mindig az Úrra néz, õ megszabadítja lábam a huroktól.

16. Tekints rám és könyörülj meg rajtam, mert elhagyatott vagyok és szegény!

17. Adj enyhületet szívem gyötrelmének és szabadíts ki bajaimból!

18. Lásd meg szorultságomat és ínségemet, s bocsásd meg minden bûnömet!

19. Nézd, mekkora elleneim száma, és mily ádáz a düh, amellyel gyûlölnek!

20. Óvd meg a lelkem és ments meg, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hozzád menekülök!

21. Ártatlanság és tiszta szándék legyen a kísérõm! Uram, tebenned remélek.

22. Szabadítsd ki, Uram, Izraelt minden szorongattatásából!

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina