1. Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

2. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

3. głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami,

4. na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry.

5. Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich.

6. Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli!

7. Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje.

8. Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak [idą] na wieczną zagładę.

9. Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

10. Bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi poginą, rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

11. Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

12. Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, tych, co powstają na mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników.

13. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

14. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

15. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni,

16. aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina