1. "Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovèinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskaèe, kradljivac je i razbojnik.

2. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca.

3. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi.

4. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas.

5. Za tuðincem, dakako, ne idu, veæ bježe od njega jer tuðinèeva glasa ne poznaju."

6. Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.

7. Stoga im Isus ponovno reèe: "Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama.

8. Svi koji doðoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše.

9. Ja sam vrata. Kroza me tko uðe, spasit æe se: i ulazit æe i izlaziti i pašu nalaziti.

10. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja doðoh da život imaju, u izobilju da ga imaju."

11. "Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

12. Najamnik - koji nije pastir i nije vlasnik ovaca - kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni:

13. najamnik je i nije mu do ovaca.

14. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje,

15. kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce.

16. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovèinjaka. I njih treba da dovedem i glas æe moj èuti i bit æe jedno stado, jedan pastir.

17. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem.

18. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga."

19. Meðu Židovima ponovno nasta podvojenost zbog tih rijeèi.

20. Mnogi su od njih govorili: "Zloduha ima pa mahnita! Što ga slušate?"

21. Drugi su govorili: "Nisu to rijeèi opsjednuta. Zar zloduh može slijepima oèi otvoriti?"

22. Svetkovao se tada u Jeruzalemu Blagdan posveæenja. Bila je zima.

23. Isus je obilazio Hramom po trijemu Salomonovu.

24. Okružili ga Židovi i govorili mu: "Dokle æeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!"

25. Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja èinim u ime Oca svoga - ona svjedoèe za mene.

26. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca.

27. Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.

28. Ja im dajem život vjeèni te neæe propasti nikada i nitko ih neæe ugrabiti iz moje ruke.

29. Otac moj, koji mi ih dade, veæi je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Oèeve.

30. Ja i Otac jedno smo."

31. Židovi ponovno pograbiše kamenje da ga kamenuju.

32. Isus im odgovori: "Mnoga vam dobra djela Oèeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?"

33. Odgovoriše mu Židovi: "Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti - èovjek - sebe Bogom praviš."

34. Odgovori im Isus: "Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste!

35. Ako bogovima nazva one kojima je rijeè Božja upravljena - a Pismo se ne može dokinuti -

36. kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reæi: 'Huliš!' - zbog toga što rekoh: 'Sin sam Božji!'

37. Ako ne èinim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati.

38. Ali ako èinim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu."

39. Nato ga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.

40. I ode ponovno na onu stranu Jordana - na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I osta ondje.

41. A mnogi doðoše k njemu i rekoše mu: "Ivan doduše ne uèini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome."

42. Mnogi ondje povjerovaše u njega.

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina