1. Job progovori i reèe:

2. "Slušajte, slušajte dobro što æu reæi, utjehu mi takvu barem udijelite.

3. Otrpite da rijeè jednu ja izreèem, kad završim, tad se rugajte slobodno.

4. Zar protiv èovjeka dižem ja optužbu? Kako da strpljenje onda ne izgubim?

5. Pogledajte na me: užas æe vas spopast', rukom æete svoja zakloniti usta;

6. pomislim li na to, prestravim se i sam i èitavim svojim tad protrnem tijelom.

7. Zašto na životu ostaju zlikovci i, što su stariji, moæniji bivaju?

8. Potomstvo njihovo s njima napreduje a izdanci im se množe pred oèima.

9. Strah nikakav kuæe njihove ne mori i šiba ih Božja ostavlja na miru.

10. Njihovi bikovi plode pouzdano, krave im se tele i ne jalove se.

11. K'o jagnjad djeca im slobodno skakuæu, veselo igraju njihovi sinovi.

12. Oni pjevaju uz harfe i bubnjeve i vesele se uz zvukove svirale.

13. Dane svoje završavaju u sreæi, u Podzemlje oni silaze spokojno.

14. A govorili su Bogu: 'Ostavi nas, ne želimo znati za tvoje putove!

15. TÓa tko je Svesilni da njemu služimo i kakva nam korist da ga zazivamo?'

16. Zar svoju sreæu u ruci ne imahu, makar do Njega ne drže ništa oni?

17. Zar se luè opakog kada ugasila? Zar se na njega oborila nesreæa? Zar mu u gnjevu svom On skroji sudbinu?

18. Zar je kao slama na vjetru postao, kao pljeva koju vihor svud raznosi?

19. Hoæe l' ga kaznit' Bog u njegovoj djeci? Ne, njega nek' kazni da sam to osjeti!

20. Vlastitim oèima nek' rasap svoj vidi, neka se napije srdžbe Svesilnoga!

21. TÓa što poslije smrti on za dom svoj mari kad æe se presjeæ' niz njegovih mjeseci?

22. Ali tko æe Boga uèiti mudrosti, njega koji sudi najvišim biæima?

23. Jedan umire u punom blagostanju, bez briga ikakvih, u potpunom miru,

24. bokova od pretiline otežalih i kostiju soène moždine prepunih.

25. A drugi umire s gorèinom u duši, nikad nikakve ne okusivši sreæe.

26. Obojica leže zajedno u prahu, crvi ih jednako prekrivaju oba.

27. O, znam dobro kakve vaše su namjere, kakve zlosti protiv mene vi snujete.

28. Jer pitate: 'Gdje je kuæa plemiæeva, šator u kojem stanovahu opaki?'

29. Niste li na cesti putnike pitali, zar njihovo svjedoèanstvo ne primate:

30. 'Opaki je u dan nesreæe pošteðen i u dan Božje jarosti veseo je.'

31. Al' na postupcima tko æe mu predbacit' i tko æe mu vratit' što je poèinio?

32. A kad ga na kraju na groblje odnesu, na grobni mu humak postavljaju stražu.

33. Lake su mu grude zemlje u dolini dok za njime ide èitavo puèanstvo.

34. O, kako su vaše utjehe isprazne! Kakva su prijevara vaši odgovori!"

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina