4. A kad je prošlo vrijeme oplakivanja, Josip reèe onima u dvoru faraonovu: "Uèinite mi milost i prenesite faraonu ovo:

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina