1. Što æemo dakle reæi? Da ostanemo u grijehu da milost izobiluje?

2. Nipošto! Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu?

3. Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni.

4. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Oèevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

5. Ako smo doista s njime srasli po sliènosti smrti njegovoj, oèito æemo srasti i po sliènosti njegovu uskrsnuæu.

6. Ovo znamo: naš je stari èovjek zajedno s njim raspet da onemoæa ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.

7. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

8. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da æemo i živjeti zajedno s njime.

9. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.

10. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.

11. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

12. Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude;

13. i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.

14. Valjda grijeh neæe vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošæu!

15. Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošæu? Nipošto!

16. Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost.

17. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni;

18. da, osloboðeni grijeha, postadoste sluge pravednosti.

19. Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoæ predadoste udove svoje za robove neèistoæi i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posveæenja.

20. Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, "slobodni" bijaste od pravednosti.

21. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu - smrt.

22. Sada pak pošto ste osloboðeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posveæenje, a svršetak - život vjeèni.

23. Jer plaæa je grijeha smrt, a dar Božji jest život vjeèni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina