1. Bolji je dobar glas nego skupocjeno ulje, i smrtni dan nego dan roðenja.

2. Bolje je iæi u kuæu gdje je žalost nego u kuæu gdje je gozba, jer ondje je kraj svakoga èovjeka, i tko je živ, nek' primi k srcu!

3. Bolji je jad nego smijeh, jer pod žalosnim licem srce je radosno.

4. Srce je mudrih ljudi u kuæi žalosti, a srce bezumnih u kuæi veselja.

5. Bolje je poslušati ukor mudra èovjeka negoli slušati hvalospjev luðaka.

6. Jer kao prasak trnja ispod kotla, takav je smijeh luðaka, i to je ispraznost.

7. Jer smijeh od mudraca èini luðaka i veselje kvari srce.

8. Bolji je svršetak stvari nego njezin poèetak i bolja je strpljivost od oholosti.

9. Ne nagli u srdžbu, jer srdžba poèiva u srcu luðaka.

10. Ne pitaj zašto su negdašnja vremena bila bolja od ovih, jer to nije mudro pitanje.

11. Mudrost je dragocjena baština i probitak onima na koje sunce sja.

12. Jer kao što je novac zaštita, tako je i mudrost; a prednost je mudrosti u tome što izbavlja onoga tko je ima.

13. Pogledaj djela Božja; tko može ispraviti što je on iskrivio?

14. U sretan dan uživaj sreæu, a u zao dan razmišljaj: Bog je stvorio jedno kao i drugo - da èovjek ne otkrije ništa od svoje buduænosti.

15. Svašta vidjeh u svojemu ništavnom životu: pravednik propada unatoè svojoj pravednosti, a bezbožnik i dalje živi unatoè svojoj bezbožnosti.

16. Ne budi prepravedan i ne budi premudar; zašto da se uništavaš?

17. Ne budi preopak i ne budi lud; zašto bi umro prije vremena?

18. Dobro je da držiš jedno, ali ni drugo ne puštaj iz ruke, jer tko se boji Boga, izbavlja se od svega.

19. Mudrost mudraca veæu moæ daje gradu nego deset moguænika.

20. Na zemlji nema pravednika koji, èineæi dobro, ne bi nikad sagriješio.

21. I još jedno: nemoj se obazirati na govorkanje; èut æeš možda da te sluga tvoj proklinjao;

22. a zna tvoje srce kako si i ti èesto druge proklinjao.

23. Sve sam to mudrošæu iskušao. Mislio sam da sam mudar, ali mi je mudrost bila nedokuèiva.

24. Ono što jest, daleko je i duboko, tako duboko - tko da i pronaðe?

25. I još jednom pokušah istražiti i shvatiti mudrost i smisao, da spoznam opaèinu kao ludost, a ludost kao bezumlje.

26. Otkrih da ima nešto gorèe od smrti - žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruke okovi; tko je Bogu drag, izmièe joj, a grešnik je njezin sužanj.

27. Eto, to sam sve u svemu otkrio, veli Propovjednik.

28. I još sam tražio, ali bez uspjeha. Naðoh èovjeka - jednog od tisuæu, a žene ne naðoh meðu svima nijedne.

29. Otkrih ovo: Bog stvori èovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina