Talált 204 Eredmények: înapoi

 • Dar dacă veţi da înapoi şi veţi părăsi hotărârile şi poruncile pe care le-am pus înaintea voastră, dacă veţi merge şi veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi închina înaintea lor, (Cartea a doua a Cronicilor 7, 19)

 • Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat casa lui Iúda şi a lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám. (Cartea a doua a Cronicilor 11, 1)

 • Ori de câte ori regele mergea la casa Domnului, veneau alergătorii şi le purtau; apoi le duceau înapoi în camera alergătorilor. (Cartea a doua a Cronicilor 12, 11)

 • Însă oamenii din trupa pe care o trimisese înapoi ca să nu mai meargă cu el la luptă au năvălit asupra cetăţilor lui Iúda, de la Samaría până la Bet-Horón, au ucis dintre ei trei mii şi au luat o pradă mare. (Cartea a doua a Cronicilor 25, 13)

 • Ozía a reconstruit [cetatea] Elót şi a adus-o înapoi la Iúda după ce regele a adormit cu părinţii săi. (Cartea a doua a Cronicilor 26, 2)

 • Ascultaţi-mă şi trimiteţi-i înapoi pe captivii pe care i-aţi capturat dintre fraţii voştri! Căci mânia aprinsă a Domnului va fi asupra voastră”. (Cartea a doua a Cronicilor 28, 11)

 • S-a rugat, iar Domnul s-a înduplecat, i-a ascultat rugăciunea şi l-a adus înapoi la Ierusalím, la domnia lui. Manáse a văzut că Domnul este Dumnezeu. (Cartea a doua a Cronicilor 33, 13)

 • Chiar şi obiectele de aur şi de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le-a luat Nabucodonosór din templul de la Ierusalím şi le-a adus la Babilón să fie date înapoi şi să fie duse în templul din Ierusalím la locul lor şi să le pui în casa lui Dumnezeu!». (Cartea lui Ésdra 6, 5)

 • Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii şi casele şi o sutime din argintul, din grâul, din mustul şi din untdelemnul pe care le-aţi cerut de la ei!”. (Cartea lui Nehemía 5, 11)

 • Ei au răspuns: „Le vom da înapoi şi nu le vom cere nimic! Vom face aşa cum ai zis”. I-am chemat pe preoţi şi i-am pus să jure că vor face după cuvântul acesta. (Cartea lui Nehemía 5, 12)

 • Apoi am zis să se purifice camerele şi am adus înapoi obiectele casei lui Dumnezeu, ofranda şi tămâia. (Cartea lui Nehemía 13, 9)

 • Când a intrat la mine, iedul a început să zbiere. Eu am chemat-o şi i-am spus: „De unde este iedul? Nu cumva a fost furat? Dă-l înapoi stăpânilor pentru că nu avem voie să mâncăm nimic furat!”. (Cartea lui Tobía 2, 13)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina